Συνταγματικό Δίκαιο

Η μονάδα Συνταγματικού Δικαίου του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
οργανώνει Σεμινάρια Τρίτου Κύκλου Σπουδών Συνταγματικού Δικαίου
(δεύτερου επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών).
Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις.
Μπορείτε να βρείτε τα προηγούμενα σεμινάρια εδώ.