Ιστοσελίδα: http://law-constitution.web.auth.gr/lina

e-mail: linapapa@law.auth.gr