Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερώνεστε για τα μαθήματα που διδάσκονται στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ στο πλαίσιο της Έδρας Jean Monnet, καθώς και για τις λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται: