Η έδρα Jean Monnet θεωρείται ως ένα εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων στις οποίες περιλαμβάνεται κυρίως η οργάνωση ομάδων εργασίας και συνεδρίων γύρω από θέματα επικαιρότητας όπως η διακυβέρνηση, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κεντρική, Ανατολική και Μεσογειακή Ευρώπη αλλά και η θεσμική μεταρρύθμιση, την οποία επέφερε η Συνθήκη  της Λισσαβώνας (2009), κάτι που η ευρωπαϊκές διαδικασίες απέτυχαν να επιφέρουν με τη συνταγματική συνθήκη, που τελικά δεν επικυρώθηκε.

Εκδηλώσεις