Στις 20 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, με τίτλο «Crise economique, contraintes europeenes et reformes interessant le droit administratif» από την Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris I, Rozen Noguellou.

15580_857516094321073_6782608476956879943_n