Μηνιαία Αρχεία: Νοέμβριος 2013

Η καθιέρωση ανώτατου ορίου συνολικής βουλευτικής θητείας και η ενίσχυση της δημοκρατικής αρχής. Σκέψεις για την αναθεώρηση του άρθρου 56 Συντ., σε ΕΔΔΔ Σεπτ. 2013

Η καθιέρωση ανώτατου ορίου συνολικής βουλευτικής θητείας και η ενίσχυση της δημοκρατικής αρχής. Σκέψεις για την αναθεώρηση του άρθρου 56 Συντ. 1.      Νέοι μοχλοί αναθεώρησης; Από τα κόμματα στις πλατείες. Η αναθεώρηση του Συντάγματος αποτέλεσε μια από τις σταθερές στην … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Μελέτες | 113 Σχόλια

L’intérêt public aux temps de crise, in Recherches Internationales, Juil.- Sept. 2013

 RI96Kamtsidou

Δημοσιεύθηκε στη Μελέτες | 135 Σχόλια