Βιογραφικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση Εργασίας

Νομική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

E-mail: ifigenei@law.auth.gr

Τηλέφωνο εργασίας: +30 2310996480/7139

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ
Ιούνιος 1989 Διδακτορική διατριβή στο Συνταγματικό Δίκαιο «Συνταγματική πρακτική και αναθεώρηση στην ελληνική δημοκρατία (1975-1986)», (Très Honorable), Πανεπιστήμιο Paris X – Nanterre, Γαλλία.
Mάρτιος 1983 Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Δημόσιο Δίκαιο, (κατεύθυνση Γενική Θεωρία του Δικαίου), με Διπλωματική Εργασία (mémoire) «Ο θεσμός της Προεδρίας της Δημοκρατίας στην Ελλάδα και την Γαλλία», Πανεπιστήμιο Paris X – Nanterre, Γαλλία.
Φεβρουάριος 1981 Πτυχίο Νομικής (Άριστα), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

2012- σήμερα

(από 4/ 2015 έως 12/9/2019 αμισθί διδασκαλία και έρευνα)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή (Συνταγματικό Δίκαιο, Συνταγματικές Ελευθερίες, Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου, Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο, Πολιτειολογία, Διακρίσεις και Δίκαιο σε προπτυχιακό επίπεδο και Συνταγματικό Δίκαιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο, Droits sociaux fondamentaux στο Κοινό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Α.Π.Θ και του Πανεπιστημίου της Τουλούζης.)
 

 

04/2015 –11/9/2019

Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Εθνικού Στρατηγικού φορέα, υπεύθυνου για την εκπαίδευση των επιτελικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης, την επιμόρφωση των υπαλλήλων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την έρευνα στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης και για την παροχή  συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το ελληνικό κράτος σε ζητήματα δημόσιας διοίκησης.
        06/2019 Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT) με θητεία μέχρι τον Δεκέμβριο 2023.
09/2017 – σήμερα Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας.
11/2016-12/2017 Μέλος των Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών για το θεσμικό πλαίσιο των Ανεξάρτητων Αρχών.
Μάιος 2015- σήμερα Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ανεξάρτητου συμβουλευτικού οργάνου της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ως πρόσωπο ορισθέν από την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για δεύτερη θητεία (2015-19, 2019-22)
03/2015-08/2017

 

Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας και στην συνέχεια Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την κύρωση της Συνθήκης της Κωνσταντινούπολης (μέτρα για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών,  ν. 4531/2018).
04/2015, 02&03/17 Διδασκαλία σεμιναρίων, Εθνική Σχολή Δικαστών.
 

01/2015

 

Επισκέπτρια καθηγήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Master II – Ανθρώπινα Δικαιώματα και Γενικό Δημόσιο Δίκαιο, Πανεπιστήμιο Paris Ouest – La Défence Nanterre, Γαλλία.
2010-2011 Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.
2003- 2014 Μέλος της Νομικής Επιτροπής του ΑΠΘ, γνωμοδοτικού οργάνου σε θέματα νομιμότητας της λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
04/2014 Διδασκαλία σεμιναρίων, Εθνική Σχολή Δικαστών.
 

2001-2012

Επίκουρη Καθηγήτρια (Συνταγματικό Δίκαιο, Συνταγματικές Ελευθερίες, Εμβάθυνση Δημοσίου Δικαίου, Δίκαιο–Φύλο Ισότητα, στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, καθώς και Συνταγματικό Δίκαιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών), ΑΠΘ, Τμήμα Νομικής.
04/2005 Επισκέπτρια καθηγήτρια, Παν/μιο της Μεσίνα, Ιταλία, Τμήμα Δημοσίου Δικαίου «T. Martines».
 

     2004-2010

Επιβλέπουσα καθηγήτρια του μαθήματος Πρακτική Άσκηση φοιτητών (Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), υπεύθυνη για τον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, ΑΠΘ, Τμήμα Νομικής.
01/2001 Καθηγήτρια, Πρόγραμμα MEDA-DEMOCRATIE για έλληνες δικαστές: “Το Κράτος Δικαίου”, ΑΠΘ, Τμήμα Νομικής.
 

09/1998

Καθηγήτρια Θερινού Προγράμματος Σπουδών: «Οι επιπτώσεις του ευρωπαϊκού oικοδομήματος στα κράτη», Πανεπιστήμιο του Μονπελιέ, Γαλλία.
03/1994-06/2001 Λέκτορας (Συνταγματικό Δίκαιο, Πολιτειολογία, Δίκαιο ΜΜΕ και Σύγχρονα Θέματα Συνταγματικού δικαίου), ΑΠΘ, Τμήμα Νομικής.
09/1992-06/1994  Ειδική Επιστήμονας (διδασκαλία του μαθήματος Δίκαιο) Α.Π.Θ., Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.
10/1989-05/1993 Διδασκαλία του μαθήματος Στοιχεία δημοκρατικού Πολιτεύματος, Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης και, μετά την αναμόρφωση της Σχολής, στο Β΄ Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) της Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης.
 

       03/1990-  

       02/1992-

 Ειδική Επιστήμονας στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, ΑΠΘ, Τμήμα Νομικής με ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων του Συνταγματικού Δικαίου και της Πολιτειολογίας. Επίσης, συνεργασία στην διδασκαλία του μαθήματος Σύγχρονα Θέματα Συνταγματικού Δικαίου – Δίκαιο ΜΜΕ.
09/1983-03/2015 Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το 1997).
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Ιππότης του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα της Γαλλικής Δημοκρατίας (απονομή του βαθμού με το Διάταγμα της 17/7/2018)

 

 

ΓΛΩΣΣΕΣ
Ελληνική-Μητρική, Γαλλική-Επίπεδο Γ2, Αγγλική-Επίπεδο Γ1, Ιταλική-Επίπεδο B2, Γερμανική–Επίπεδο Β2

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
2018- σήμερα Μέλος του Μητρώου Αξιολογητών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020»
2016 Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
2013 -2015 Μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών σπουδών της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ
2013-2015 Μέλος της Επιτροπής για την ίδρυση παραρτήματος του Ινστιτούτου «Κομφούκιος» στο ΑΠΘ.
 

2013

Αξιολογήτρια των ερευνητικών προτάσεων του Ιταλικού Υπουργείου Παιδείας, Πανεπιστημίου και Έρευνας (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca-MIUR), με ανάθεση της αξιολόγησης της ερευνητικής πρότασης με θέμα ISLAMIC CONSTITUTIONALISM (αρ. πρωτ. 2012FEHTTC/2012).
2012-2013 Αξιολογήτρια των αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στην αλλοδαπή από το ΙΚΥ.
2012 Μέλος της Επιτροπής των Εισαγωγικών Εξετάσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
2006-2008 Μέλος της επιτροπής του ΔΣΘ για την αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975/86/01.
2006- σήμερα Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Πολιτικής Επιστήμης
2004- σήμερα Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του νομικού περιοδικού ΔιΜΕΕ (Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας).
 

2002- σήμερα

Μέλος του ΔΣ της Εταιρίας Μελετών Συνταγματικού Δικαίου «Όμιλος Αριστόβουλος Μάνεσης» και μεταξύ 10/2007 και 09/2010 Γραμματέας της Εταιρίας.
1993-σήμερα Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων.

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

03/2008-09/2009- Επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος με θέμα «Μεταμορφώσεις της ιδιότητας του πολίτη στο εθνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση», το οποίο αξιολογήθηκε θετικά και χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ.
 

 

05/1996-12/1998-

Εκπρόσωπος του Τμήματος Νομικής, ΑΠΘ, στο Πρόγραμμα Tempus JEP. 09738-95 “Στήριξη της δημιουργίας της Νομικής Σχολής του Pilzen” (Δημοκρατία της Τσεχίας) με τη σύμπραξη των Νομικών Σχολών των Βρυξελλών, της Γρενάδα, της Πάδοβα, του Ροβανιέμι, του Αμπερντίν. Συντονιστής η Σχολή Jean Monet του Πανεπιστημίου Paris-SUD.
 

01/1990- 04/1991-

Συμμετοχή στο πρόγραμμα ερευνών με διοργανωτή το CERTE (Πανεπιστήμιο MontpellierI) και με αντικείμενο τους νέους τρόπους ρύθμισης των κοινωνικών σχέσεων  στις δυτικές κοινωνίες.
 

12/1989-09/1988

Συμμετοχή σε πρόγραμμα ερευνών που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, με θέμα “Το κράτος δικαίου σε περίοδο κρίσης του κράτους πρόνοιας”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Μονογραφίες – Διδακτικά εγχειρίδια
 

2011

Το κοινοβουλευτικό σύστημα: Δημοκρατική αρχή και κυβερνητική ευθύνη, Αθήνα, Σαββάλας.

(με βιβλιοκρισίες της Ομ. Καθηγήτριας Δ. Κοντόγιωργα- Θεοχαροπούλου σεwww.constitutionalism.grκαθώς και σε Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2012/6 και του αν. καθηγητή Π. Μαντζούφα σε Αναγνώσεις, Αυγή της Κυριακής, Απρ.2013)

2004 Πρακτικά θέματα συνταγματικού δικαίου, έκδ. Σάκκουλα, σ.220
 

2001

Η επιφύλαξη υπέρ του νόμου ως περιορισμός, εγγύηση και διάμεσος των ελευθεριών, Θεσσαλονίκη, εκδ. Σάκκουλα, σ. 380.
1990 Η συνταγματική ρύθμιση και η πρόσφατη πρακτική του διορισμού της Κυβερνήσεως, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, σ. 55.
1989 Pratique et révision constitutionnelles dans la République Hellénique (1975-1986),  ΔιδακτορικήΔιατριβή, Université de Paris Χ-Nanterre, σελ. 404.
 

Μελέτες – Άρθρα

2019 «Επιστήμη και Δημοκρατία»,  Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔτΑ), τευχ.79
“ In Search of Lost Sovereignty”, S. HennetteTh. PikettyGu. SacristeA. Vauchez, How to Democratize Europe, Cambridge, Harvard Un. Press
«Συμπεράσματα», Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης-Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη
«L’esprit de Mataroa Convergences franco-helléniques en droit public et en pratiques administratives» στον ιστότοπο του Laboratoire Méditerranéen de Droit Public, http://lm-dp.org/lesprit-de-mataroa/
2018 «Οι λέξεις και τα πράγματα. Ο Νομικός Σ. Ορφανουδάκης», Το Σύνταγμα (ΤοΣ) τευχ. 3
«Πτυχές κακής νομοθέτησης και οι επιπτώσεις στη Διοίκηση», Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη
«Ισότητα και αξιοκρατία: Το Συνταγματικό πλαίσιο επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα», σε Πρακτικά Διεθνούς συνεδρίου του ΑΣΕΠ και σε Pro-Justitia τομ.1
 

 

2017

«Συνταγματική αναθεώρηση και λαϊκή κυριαρχία», στο www.constitutionalism.gr,

« Comparaisons Prétoriennes», Πρόλογος στο αφιέρωμα Etudes franco-grecques de droit public της Revue du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public, τευχ. 7.

«Μια κατάσταση εξαίρεσης καθόλου εξαιρετική. Η κρίση του δημόσιου χρέους και το λυκόφως του Συντάγματος», Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔτΑ), τευχ. 73
 

2016

 

 

«Για το πόθεν έσχες των δικαστών», academia.edu και στην Εποχή, 17/12 με τον τίτλο «Η απαίτηση της δικαστικής εξουσίας να αυτοελέγχεται»
«Οι ποσοστώσεις φύλου στους συνδυασμούς των υποψηφίων», Γ. Αποστολάκης/Π. Αρβανιτάκης κα, Τιμητικός Τόμος για την ομότιμη καθηγήτρια Ε. Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
«Η λαϊκή κυριαρχία στο έργο του Αλ. Σβώλου», Αναγνώσεις-Αυγή της Κυριακής 16/5/2016 και www.ekdd.gr
«Σκέψεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος», Η Εποχή,14/6

«Η δημόσια διοίκηση και τα στελέχη της», Αυγή της Κυριακής, 19/6

 

 

 

2015

“Τα θρησκευτικά σύμβολα στον δημόσιο χώρο: η σκοπιά του Συνταγματικού Δικαίου”, σε academia.edu
«La Grèce», J-M. de Waele-Nathalie Brack και Jean-Benoit Pilet, Les Démocraties Européennes, Paris, Ar. Colin, γ’ έκδοση πλήρως αναμορφωμένη.
«Για τα νέα σύνορα της Ευρώπης: σκέψεις σχετικά με την σημασία του πολιτικού Συντάγματος στην ΕΕ», στο www.constitutionalism.gr και Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
“Un état d’exception nullement exceptionnel. La crise souveraine et le crépuscule de la Constitution. Un aperçu historique” στο www.constitutionalism.gr
2014 “Demokratie und bürgerschaftliches Engagement in Europa: welche Zukunft haben die Völker Europas?” στο Europa in Debatte. Überlegungen aus linker Perspektive, Welt Trends Potsdam 2014, και στα γαλλικά “Démocratie et citoyenneté européennes: quel avenir pour les peuples de l’Europe?” στο www.constitutionalism.gr
«Η προεδρική εκλογή, τα πολιτικά κόμματα και το Σύνταγμα», Αυγή 28/12
 

 

 

2013

Το κόμμα – εγκληματική οργάνωση και το Σύνταγμα”, Αυγή 6/10–

“L’intérêt public aux temps de crise”, Recherches Internationales, no 96 Ιούλιος-Σεπτέμβριος και στο www.constitutionalism.gr.

“Η καθιέρωση ανώτατου ορίου συνολικής βουλευτικής θητείας και η ενίσχυση της δημοκρατικής αρχής”, σε Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου (ΕΔΔΔ), Σεπτέμβριος.
“Οικονομική κρίση, Σύνταγμα και δημοκρατία”, Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, «Κρίση και Πολιτικό σύστημα» και στο www.constitutionalism.gr.
 

 

 

2011

“Από τον έλεγχο της νομιμότητας στον έλεγχο της συνταγματικότητας των κρατικών πράξεων: Όψεις του κράτους δικαίου στο έργο του Γ. Παπαδημητρίου”, σε www.constitutionalism.gr και Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί θεσμοί, Μνήμη Γ. Παπαδημητρίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη
«Η πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος απόπειρα παράκαμψης των προβλημάτων», Ενθέματα- Κυριακάτικη Αυγή, Ιούλιος 2011.
«Το πανεπιστήμιο της νέας εποχής στην Ελλάδα και στον κόσμο», στρογγυλή τράπεζα που διοργάνωσαν τα Ενθέματα της Κυριακάτικης Αυγής, Ιανουάριος 2011, με τους Ε. Καλαφάτη, Ι. Καμτσίδου, Ν. Κοταρίδη και Δ. Παπαλεξόπουλο.
“Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα: μια ευρωπαϊκή υπόθεση”, Ενθέματα- Κυριακάτικη Αυγή, Ιούλιος.
2010 “Μαντώ Μαυρογένη: η πατριώτισσα, ευπειθής πολίτης και ταπεινή δούλη”, σε  www.constitutionalism.gr και Γ. Αμπατζόγλου-Χ. Αποστολίδης-Μ. Αρχιμανδρίτου, Αφιέρωμα Μνήμης στη Γ. Κραβαρίτου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
«Ένας σημαντικός διάλογος για την Πολιτεία και το Δίκαιο,για τον καντιανισμό και τον μαρξισμό», σε www.constitutionalism.gr
« La Grèce », J-M. de Waele- P. Magnette, Les Démocraties Européennes, Paris, Ar. Colin, β’ έκδοση αναθεωρημένη.
“Η διαρρύθμιση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας στο ισχύον Σύνταγμα και η θεσμική σημασία της”, Ι. Καμτσίδου- Α Μανιτάκης κ.ά., Η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας και οι ερμηνευτικές της αμφιλογίες, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη.
 

2009

“Η συνταγματική προστασία της ιδιωτικότητας στον δημόσιο χώρο”, Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος (Εισαγωγή Ι. Μανωλεδάκη), Παραβίαση της Ιδιωτικότητας-Οι κάμερες, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη .
 

 

2008

“La Grèce », σε  J-M. de Waele- P. Magnette, Les Démocraties Européennes, Paris, Ar. Colin.
«Γιώτα Κραβαρίτου: η χειραφέτηση ως επιστημολογικό θεμέλιο του δικαίου και ως οδηγός της προσωπικής πράξης», Ενθέματα-Κυριακάτικη Αυγή, Οκτώβριος 2008.
«Προλογικό Σημείωμα», Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών                                               για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες – Όμιλος «Αριστόβουλος Μάνεσης», Η ηλεκτρονική παρακολούθηση στους υπαίθριους χώρους, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη.
«Η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, βασικό στοιχείο της δημοκρατικής αρχής», Ενθέματα- Κυριακάτικη Αυγή, Ιούλιος 2008.
«Το δημοψήφισμα ως φενάκη και ως μηχανισμός λογοδοσίας», Ενθέματα- Κυριακάτικη Αυγή, Ιούλιος 2008.
“Ανώτατη εκπαίδευση και Σύνταγμα. Σκέψεις για την αναθεώρηση του άρθρου 16 Συντ.”, Ν. Πετραλιά, (Εισαγωγή), Η Υπεράσπιση του άρθρου 16 του Συντάγματος και η ακαδημαϊκή αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζάς- Παρεμβάσεις, Αθήνα
 

 

 

 

2007

«Η υπεράσπιση του λειτουργικού πανεπιστημίου», Intellectum, τεύχος 2.
«Συνταγματική αναθεώρηση: προς την τυποποίηση ενός  πατερναλιστικού νεοφιλελευθερισμού ;», Ενθέματα-  Κυριακάτικη Αυγή, Ιανουάριος 2007
“Η αναθεώρηση του άρθρου 16 παρ. 5 και 8 Συντ. στην κατεύθυνση της κατάργησης του δημόσιου χαρακτήρα των ΑΕΙ: όρια του εθνικού Συντάγματος και των κοινών συνταγματικών παραδόσεων των κρατών-μελών της ΕΕ”, Τιμητικός Τόμος για τον Ι.Μανωλεδάκη ΙΙΙ, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη- Αθήνα.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

«Η πρόταση για την ίδρυση συνταγματικού δικαστηρίου και ο εκσυγχρονισμός των θεσμών», Ενθέματα-  Κυριακάτικη Αυγή, Ιούνιος.
“Λογική και υπερευαισθησία : ο νόμος για την σεξουαλική παρενόχληση”, Ενθέματα-  Κυριακάτικη Αυγή, Σεπτέμβριος.
“Το θεμελιώδες δικαίωμα των προσώπων στην ασφάλεια. Έννοια περιττή ή επικίνδυνη”, Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔτΑ) τεύχος 32
“Η ανώτατη εκπαίδευση και το πρόβλημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων”, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμ- Δημήτρη Τσάτσου (επ. επιμέλεια Ξ.Κοντιάδη), Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, Α.Σάκκουλα, Αθήνα.
 

 

 

 

2005

 

 

 

 

“Η Πρακτική του Κ. Καραμανλή στην Προεδρία της Δημοκρατίας: Ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας ως ενοποιητικό, ηθικό και εθνικό αξίωμα”, Ιστορικά – Ελευθεροτυπία, Οι Πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας
“Σχέσεις μεταξύ άμεσων οργάνων της ΕΕ: Η χωλή διαρρύθμιση της κοινοβουλευτικής αρχής στην Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη”, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου- Κ.Δ.Ε.Ο.Δ. (επιμέλεια Π.Νάσκου- Περάκη), Διοικητικό δίκαιο και συνταγματικό δίκαιο, Νεώτερες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο.
“Αυτορρύθμιση και συνταγματικές αρχές στο πεδίο της δημόσιας επικοινωνίας”, Γ. Παπαδημητρίου (πρόλογος), Η αυτορρύθμιση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη.

“H Έκθεση πεπραγμένων του ΕΣΡ για το 2004», Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ΔιΜΕΕ 2005/3

 

 

2004

“Επιλογές και εφαρμογή του Συντάγματος του 1975”, Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου (επιμέλεια Μ.Τσαπόγα – Δ.Χριστόπουλου), Τα δικαιώματα στην Ελλάδα 1953-2003. Από το τέλος του εμφυλίου στο τέλος της μεταπολίτευσης, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα.
 

 

2003

“Τάσεις αποηθικοποίησης του γάμου στα σύγχρονα κράτη πρόνοιας. Το «σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης» στη Γαλλία”, Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔτΑ) τευχ. 20
“Σκέψεις σχετικά με τις θεσμικές και πολιτικές διαστάσεις της ανεξαρτησίας των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών”, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου-Κ.Δ.Ε.Ο.Δ (Επιμέλεια Φ.Κοζύρης- Σ.Μεγγλίδου), Η «ανεξαρτησία» των ανεξάρτητων αρχών, Θεσσαλονίκη.
 

2002

“Η ένταξη και λειτουργία των ΜΜΕ στη σύγχρονη δημοκρατία”, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου- Κ.Δ.Ε.Ο.Δ (Επιμέλεια Κ. Γώγου), Η πορεία προς το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγματος, Θεσσαλονίκη.
 

2000

“Die verfassungsrechtlichen Grenzen des Strafrechts an der Schwellezum 21sten Jahrhudert-Übereinstimmungen und Unterschiede im europäischen Vergleich”, C.Prittwitz–I.Manoledakis, Strafrechts probleme an der Jahrthausendwende, Baden –Baden.
 

 

1999

“Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών και οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές” (Παρατηρήσεις στη ΣτΕ 944/1999), Το Σύνταγμα (ΤοΣ) τευχ. 3-4
“Η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα των οφειλετών του Δημοσίου και του ΙΚΑ”, (ΣτΕ 4674/1998), Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔτΑ).
 

1998

“Η πρωθυπουργοκεντρική μορφή του ελληνικού κοινοβουλευτισμού», Τα Εικοσάχρονα του Συντάγματος 1975- Το Σύνταγμα (ΤοΣ), ειδική έκδοση.
 

1996

“Η αναζήτηση του θεμελίου της ρυθμιστικής εξουσίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μεταξύ των άρθρων 43 παρ. 2 και 15 του Συντάγματος”, Το Σύνταγμα (τοΣ), τεύχος 3.
 

1992

“Προϋποθέσεις παραδεκτού των ενδίκων βοηθημάτων και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και ακροάσεως (άρθρο 20 παρ. 1Σ)”. Σχόλιο στην 366/1992 απόφαση του ΣτΕ (Ολ),ΤοΣ.
 

1991

“Συνταγματική Πρακτική και Συνταγματικός Κανόνας”, Το Σύνταγμα (τοΣ),τευχ. 2-3
“Η διάκριση και η διασταύρωση των λειτουργιών ως εγγύηση τηρήσεως του Συντάγματος”, Αρμ. 1991, και σε Χαρμόσυνο Αρ.Μάνεση τ. Ι.

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

4/2019 ·         Εισήγηση στην επιστημονική Ημερίδα του Ομίλου Αριστόβουλος Μάνεσης «Από τον Αλέξανδρο Σβώλο στον Αριστόβουλο Μάνεση. Η θεμελίωση του ελληνικού δημοκρατικού συνταγματισμού». Θέμα της Εισήγησης «Ο Αριστόβουλος Μάνεσης και η εποχή του»

·         Συμμετοχή με την παρουσίαση των Συμπερασμάτων του Συνεδρίου «Παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους» που συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ.

3/2019 Συμμετοχή στην συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας του Συνεδρίου  του Ομίλου Αριστόβουλος Μάνεσης «Συνταγματική Δημοκρατία και Λαϊκισμός»
12/2018 Εισήγηση στην επιστημονική εκδήλωση «Συνταγματική Αναθεώρηση. Αναζητώντας τους όρους και τα όρια της συναίνεσης» που συνδιοργάνωσαν ο Όμιλος Αριστόβουλος Μάνεσης και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
5/2018 Εισήγηση στην Ημερίδα του ΕΝΑ (Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών) «Συνταγματική αναθεώρηση: όροι και προϋποθέσεις προοδευτικής αλλαγής».
1/2018 Προεδρία στη συνεδρία «Οι νέες ρυθμίσεις της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων και οι επιπτώσεις τους στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική αγορά» του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του περιοδικού ΔιΜΕΕ.
 

11/2017

Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο του ΑΣΕΠ «Επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα». Θέμα της Εισήγησης «ισότητα και αξιοκρατία στις προσλήψεις στο Δημόσιο».
 

10/2017

Εναρκτήρια ομιλία στο διεθνές συνέδριο «Οι δημόσιες υπηρεσίες στη Μεσόγειο». που συνδιοργανώθηκε από το ΕΚΔΔΑ, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης.
 

06/2017

Συμμετοχή στο συνέδριο Ομίλου Μάνεση «Ποιο Σύνταγμα για την επόμενη μέρα;». Θέμα εισήγησης «Η πολιτική ευθύνη: λυδία λίθος του κοινοβουλευτισμού»
 

04/2017

Συμμετοχή στο συνέδριο «Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας», με θέμα Εισήγησης «Μορφές εμφάνισης και συνέπειες της κακής νομοθέτησης στο πεδίο της Διοίκησης.»
 

03/2017

·         Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο με αντικείμενο «Η απαγόρευση των διακρίσεων στην πράξη», που διοργάνωσαν ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και η Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και με θέμα εισήγησης «Η αρχή της μη διάκρισης, οι θετικές διακρίσεις και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων».

·         Συμμετοχή στην δημόσια συζήτηση για  την παρουσίαση του βιβλίου Ο Λαός και η Συντακτική Εξουσία στο έργο του E. Sieyès «Τι είναι η Τρίτη Τάξη;», που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου- Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

12/2016 Συμμετοχή στο συνέδριο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων «Κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση. Προκλήσεις και προοπτικές στη δημοκρατία τον 21ο αιώνα», με θέμα Εισήγησης «Το κοινοβουλευτικό σύστημα και η δημοκρατική αρχή στον 21ο αιώνα».
12/2015 ·         Προεδρία στην Ημερίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς με αντικείμενο «Έχει θέση η οικονομική ιστορία στην οικονομική πρόβλεψη;»

·         Παρουσίαση του βιβλίου «Γυναίκες και λιτότητα. Η οικονομική κρίση και το μέλλον της ισότητας των φύλων» (επ.  Μ. Καραμεσίνη-Jill Rubery».

 

06/2015

Συμμετοχή στο συνέδριο «Σύνταγμα, ιστορία και πολιτική» με Εισήγηση την Laudatio του τιμώμενου καθηγητή Γ. Αναστασιάδη, που διοργάνωσε η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.
 

 

02/2015

Εισήγηση στο συνέδριο «Ελληνική Πολιτεία και Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία», που διοργάνωσαν η έδρα JeanMonnet Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού (υπεύθυνη: Λίνα Παπαδοπούλου) του ΑΠΘ και ο Όμιλος ‘Αριστόβουλος Μάνεσης’ στην μνήμη των καθηγητών Δ. Τσάτσου και Γ. Παπαδημητρίου. Θέμα  της Εισήγησης «Έκτακτες περιστάσεις, έκτακτη ανάγκη και ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον» (https://www.constitutionalism.gr/synedrio-jean-monnet-tsatsos-papadimitriou/)
12/2014 Εισήγηση στο σεμινάριο του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας «Δίκαιο και κρίση»
 

11/2014

Συμμετοχή στην εκδήλωση του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης με αντικείμενο Démocratie, modèles économiques et politiques sociales.
 

05/2014

Συμμετοχή στο συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας Διοικητικής Δικαιοσύνης με θέμα «Δημόσιο συμφέρον και οικονομική κρίση».
 

 

03/2014

Συμμετοχή στο συνέδριο με θέμα: «Το Δικαστήριο της ΕΕ: Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών» που διοργάνωσαν προς τιμή του τ. Προέδρου του ΔΕΕ, Β. Σκουρή, η Νομική Σχολή του ΑΠΘ και η έδρα Jean Monnet Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού (υπεύθυνη: Λίνα Παπαδοπούλου) του ΑΠΘ. Θέμα Εισήγησης «Η αρχή της ισότητας ενώπιον του ΔΕΕ».
 

02/2014

Συμμετοχή στην Επιστημονική Διημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) «Συνταγματική αναθεώρηση». Θέμα Εισήγησης «Η καθιέρωση ανώτατου ορίου συνολικής θητείας των βουλευτών».
12/2013 Παρουσίαση του βιβλίου του Δ. Χριστόπουλου «Στο ρίσκο της κρίσης. Στρατηγικές της Αριστεράς των Δικαιωμάτων»

 

 

 

10/2013

Εισήγηση στο 17ο Συμπόσιο για την εξωτερική πολιτική που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ρ. Λούξεμπουργκ στο Πότσνταμ (Γερμανία) με αντικείμενο «20 χρόνια από την Συνθήκη του Μάαστριχ. Η Ευρώπη σε κρίση;» Θέμα της Εισήγησης «Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και ιδιότητα του πολίτη. Όραμα ή ρεαλιστική προοπτική;»
 

07/2013

Εισήγηση στην 1η Ημερίδα που διοργάνωσαν ο Τομέας ΔΔΠΕ της Νομικής του ΑΠΘ με το Τμήμα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τυράννων. Θέμα της Εισήγησης «Η έννοια και η σημασία της πολιτικής ευθύνης».
 

04/2013

Συμμετοχή στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς με αντικείμενο την παρουσίαση του βιβλίου «Το κοινοβουλευτικό σύστημα: Δημοκρατική αρχή και πολιτική ευθύνη» (βλ. παραπάνω ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, Μονογραφίες-Διδακτικά εγχειρίδια)
 

03/2013

Εισήγηση στην Επιστημονική Ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης με αντικείμενο «Πολιτισμός είναι η κοινωνική θέση της γυναίκας στην κοινωνία». Θέμα της Εισήγησης «Η παράμετρος του φύλου στην προστασία των δικαιωμάτων.»
 

01/2013

Συμμετοχή στο συνέδριο με αντικείμενο «Εκκλησία και Αριστερά» που διοργάνωσε το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ. Θέμα της Εισήγησης: «Τα θρησκευτικά σύμβολα στον δημόσιο χώρο».
 

 

12/2012

Συμμετοχή στο συνέδριο που συνδιοργάνωσαν ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ με αντικείμενο «Η Δημοκρατία Σήμερα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Συνταγματικές και πολιτικές διαστάσεις». Θέμα της Εισήγησης: «Κράτη χωρίς κυριαρχία ή χωρίς δημοκρατία».
 

 

 

10/2012

·         Συμμετοχή στο Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ και η Ελληνική Εταιρία Πολιτικής Επιστήμης με αντικείμενο: «Κρίση και Πολιτικό Σύστημα». Θέμα της Εισήγησης : «Οικονομική κρίση, Σύνταγμα και Δημοκρατία».

·         Συμμετοχή στο Συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζάς με αντικείμενο: «Κοινωνικός φιλελευθερισμός ή κοινωνική δικαιοσύνη; Ελευθερία, ισότητα, αυτονομία, αλληλεγγύη, σήμερα». Θέμα της Εισήγησης: «Το δημόσιο συμφέρον ως συνταγματικός στόχος και περιορισμός των ελευθεριών».

 

03/2012

Παρουσίαση του βιβλίου της Αθ. Κοτζάμπαση, Ισότητα των φύλων και ιδιωτική αυτονομία στις οικογενειακές σχέσεις, στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας.
 

 

 

03/2011

·         Συμμετοχή στο ΙΒ Συνέδριο του Ομίλου Αριστόβουλος Μάνεσης με αντικείμενο: «1975-2010: Συνταγματική Θεωρία και Πράξη. Αποτίμηση και προοπτικές». Θέμα της Εισήγησης «Πρωθυπουργοκεντρικός κοινοβουλευτισμός και εξέλιξη της πολιτική ευθύνης της κυβέρνησης, 1975-2010».

·         Παρουσίαση του βιβλίου του Κ. Γιαννόπουλου, Κ.Δ.Τσάτσος- Α.Ι.Μάνεσης. Διάλογος τον οποίο αξίζει και πρέπει να συνεχίσουμε, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, στην εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Όμιλος Αριστόβουλος Μάνεσης και ο εκδοτικός οίκος.

 

11/2010

Εισήγηση στο Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου με αντικείμενο 50 Χρόνια του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέμα της Εισήγησης «Τα θετικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας σε συγκριτική προοπτική»
 

 

06/2010

Εισήγηση στο Επιστημονικό Συνέδριο «Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί στο έργο του Καθηγητή Γ. Παπαδημητρίου». Θέμα της Εισήγησης: «Από τον έλεγχο της νομιμότητας στον έλεγχο της συνταγματικότητας των κρατικών πράξεων: Όψεις του κράτους δικαίου στο έργο του Γ. Παπαδημητρίου».
 

 

05/2010

Συμμετοχή στο ΙΒ Συνέδριο του Ομίλου Αριστόβουλος Μάνεσης με αντικείμενο «Αλέξανδρος Σβώλος. Μεταξύ Συντάγματος και Πολιτικής στον αιώνα των άκρων». Ομιλήτρια στην Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Νομικοί από πέντε γενιές διαφορετικές ‘γενιές’ συζητούν για τον Αλ. Σβώλο και τις υποθέσεις τους».
 

 

12/2009

Εισήγηση στην Επιστημονική Ημερίδα με αντικείμενο «Τα δικαιώματα των γυναικών και η προστασία τους», που διοργάνωσε η ευρωβουλευτής Χ. Παλιαδέλη για την Ομάδα της προοδευτικής συμμαχίας σοσιαλιστών και δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέμα της Εισήγησης «Τα θετικά μέτρα στην ελληνική συνταγματική τάξη»
 

10/2009

Εισήγηση στην Ημερίδα «Μια ευπειθής πολίτης. Η Εκδήλωση που δεν έγινε – Θυμόμαστε την Γιώτα Κραβαρίτου». Θέμα της Εισήγησης: «Μαντώ Μαυρογένη: η πατριώτισσα, ευπειθής πολίτης και ταπεινή δούλη».
 

06/2009

Συμμετοχή στο 1ο EMUNI Research Souk σε συνεργασία με τις υπ. διδάκτορες και συνεργάτιδες του ερευνητικού προγράμματος «Μεταμορφώσεις της ιδιότητας του πολίτη στο εθνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση», Ελ. Καλαμπάκου και Θ.Τσολάκου.
 

 

04/2009

Εισήγηση στην Επιστημονική Ημερίδα με αντικείμενο «Προστασία του περιβάλλοντος και Ανεξάρτητες Αρχές», που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.  Θέμα της Εισήγησης: «Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ως μηχανισμοί εγγύησης των περιβαλλοντικών αρχών και δικαιωμάτων».
03/2009 Εισήγηση στο Ι΄Συμπόσιο του Ομίλου Αριστόβουλος Μάνεσης «Σύνταγμα και πολιτική πραγματικότητα με έναυσμα τα ‘Δεκεμβριανά 2008’ και τις εν γένει εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο». Θέμα της Εισήγησης : «Το πανεπιστημιακό άσυλο και ο νομοθέτης. Μια σχέση μαγική που τείνει να γίνει θυελλώδης».
 

 

06/2008

Εισήγηση στην Επιστημονική Ημερίδα με αντικείμενο «Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση (ν. 3592/07): η πρόκληση της εφαρμογής», που διοργάνωσε το περιοδικό Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής και το Τμήμα Επικοινωνίας του ΕΚΠΑ και τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Θέμα της Εισήγησης: «Η συνταγματική θεμελίωση της αποστολής του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης».
 

03/2008

Εισήγηση στην εκδήλωση του Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΒΕ) με θέμα την Παραβίαση της Ιδιωτικότητας (Κάμερες).
 

05/2007

Παρέμβαση στο Συνέδριο με αντικείμενο «Επίκαιρα Θέματα Διοικητικού Δικαίου» που συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ, η Εταιρία Διοικητικών Μελετών και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Θέμα της παρέμβασης: «Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001».
 

 

02/2007

·         Εισήγηση στο Συνέδριο του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς με αντικείμενο «Η Υπεράσπιση του άρθρου 16 του Συντάγματος και η ακαδημαϊκή αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου». Θέμα της Εισήγησης: «Ανώτατη εκπαίδευση και Σύνταγμα. Σκέψεις για την αναθεώρηση του άρθρου 16 Συντ.».

·         Εισήγηση στην εκδήλωση του Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΒΕ) σχετικά με το θέμα της Αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος για την Παιδεία.

 

01/2007

Εισήγηση στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών σχετικά με την Αναθεώρηση του Συντάγματος με θέμα «Η συναινετική αναθεώρηση του Συντάγματος και οι θεμελιώδεις αρχές του ελληνικού συνταγματισμού».

 

 

 

11/2006

Εισήγηση στην εκδήλωση του Ομίλου Προβληματισμού και Παρέμβασης «ΑΡΣΗ» σχετικά με τις εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με θέμα «Η υπεράσπιση του λειτουργικού πανεπιστημίου».
 

 

 

06/2006

·         Εισήγηση στην Ημερίδα του Ινστιτούτου Ν.Πουλαντζάς, με θέμα την Αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος

·         Εισήγηση στην εκδήλωση της Δικηγορικής Συνεργασίας ΔΣΘ με αντικείμενο την αποτίμηση των προτάσεων αναθεώρησης. Θέμα της Εισήγησης «Οι προτάσεις για την Ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου και την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων»

 

 

11/2005

Εισήγηση στην Ημερίδα που διοργάνωσε η Εταιρία Μελετών Συνταγματικού Δικαίου «Όμιλος Αριστόβουλος Μάνεση» σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη. Θέμα της Εισήγησης «Το συνταγματικό δικαίωμα στην ασφάλεια: έννοια περιττή ή επικίνδυνη;»
 

11/2004

Προεδρία Συνεδρίας στο Συνέδριο με αντικείμενο «Νέες κατευθύνσεις στα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ» που συνδιοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Ένωση Κοινωνιολόγων και το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ .
10/2004 Συμμετοχή στο Συνέδριο του European Social Forum : “For a Europe of People’s rights and the question of citizenship” με θέμα Εισήγησης: “Non à la ‘Constitution’. Pour une autre Europe”.
 

09/2004

Συμμετοχή στην εκδήλωση της Δικηγορικής Συνεργασίας ΔΣΘ με αντικείμενο «Αλλάζει το τοπίο στην εθνική δικηγορία… Η πρόταση έκδοσης οδηγίας της ΕΕ για την απελευθέρωση των ‘κλειστών επαγγελμάτων’», με θέμα εισήγησης «Συνταγματική προστασία και νομοθετική ρύθμιση του δικηγορικού επαγγέλματος»
 

06/2004

Ανακοίνωση στην Διημερίδα με αντικείμενο «Ασφάλεια και Ελευθερία στην εποχή της αντιτρομοκρατικής εκστρατείας» που διοργάνωσε η Επιτροπή Συνταγματικών Δικαιωμάτων του ΔΣΑ. Θέμα της Ανακοίνωσης «Υπάρχει συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην ασφάλεια;»
 

 

 

05/2004

·         Συμμετοχή στο 3ο Συνέδριο των Νομικών Σχολών της Ελλάδας, με αντικείμενο «Νομικός Πολιτισμός: παρόν και μέλλον», με  σύντομη παρέμβαση.

·         Ανακοίνωση στην Ημερίδα με αντικείμενο τις «Νεότερες εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Συνταγματικό δίκαιο» που διοργάνωσε το ΚΔΕΟΔ, με θέμα εισήγησης «Σχέσεις μεταξύ άμεσων οργάνων της Ε.Ε.: Προς την ανάδυση της κοινοβουλευτικής αρχής σε ενωσιακό επίπεδο;»

 

 

12/2003

·         Εισηγήτρια στην παρουσίαση του βιβλίου της κας Σ. Καϊτατζή-Γουίτλοκ, Η Επικράτεια των Πληροφοριών, Εκδόσεις Κριτική, 2003.

·         Ανακοίνωση στο Συνέδριο με αντικείμενο «Τα δικαιώματα στην Ελλάδα 1953-2003» που διοργάνωσε Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με θέμα εισήγησης «Επιλογές και εφαρμογή του Συντάγματος του 1975».

 

09/2003

Ανακοίνωση στο Συνέδριο με αντικείμενο «ΜΜΕ και Πολιτισμός» που διοργάνωσε η Εταιρία Παιδείας και Πολιτισμού Εντελέχεια, θέμα της κοινής εισήγησης με τον καθηγητή κ. Α. Μανιτάκη «Η ελευθερία της επικοινωνίας ως δημόσιο δικαίωμα και ως αξία του ελληνικού νομικού πολιτισμού».
 

02/2003

Ανακοίνωση στο Συμπόσιο με αντικείμενο «Η Αυτορρύθμιση» που διοργάνωσε η Εταιρία Μελετών Συνταγματικού Δικαίου «Αριστόβουλος Μάνεσης», με θέμα εισήγησης «Συνταγματικές αρχές και κανόνες αυτορρύθμισης στο παράδειγμα της ραδιοτηλεόρασης».
 

10/2002

Ανακοίνωση στην Ημερίδα που διοργάνωσε το ΚΔΕΟΔ με αντικείμενο «Η ‘Ανεξαρτησία’ των Ανεξάρτητων Αρχών», με θέμα παρέμβασης «Θεσμικές και πολιτικές προϋποθέσεις της ανεξαρτησίας των ΑΔΑ».
 

10/2001

Ανακοίνωση στο Συνέδριο με αντικείμενο «Η Πορεία προς το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η πρόσφατη αναθεώρηση του ελληνικού συντάγματος: σκέψεις τάσεις και προοπτική» που διοργάνωσε το ΚΔΕΟΔ, με θέμα εισήγησης «Η ένταξη και λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην σύγχρονη δημοκρατία».
 

06/1999

Ανακοίνωση στο συνέδριο «Das Strafrecht an der Schwelle zum neuen Jahrtausend», στο Ρόστοκ, με θέμα «Konvergenzen und Abweichung der verfassungsrechtlichen Grenzen des Strafrechts an der Jahrtausendschwelle».

 

 

 

05/1999

Συμμετοχή στην παρουσίαση του βιβλίου «Το φύλο των δικαιωμάτων-Εξουσία, γυναίκες και ιδιότητα του πολίτη» που διοργάνωσε το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «Διοτίμα» στην Αθήνα.
 

05/1998

Συμμετοχή στην εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης «Συζητάμε για την κακοποίηση των γυναικών, αναζητούμε λύσεις», με εισήγηση σχετικά με τη «Νομική αντιμετώπιση της κακοποίησης και σεξουαλικής παρενόχλησης των γυναικών».
 

02/1998

Συμμετοχή στο σεμινάριο Κοινοτικού και Δημοσίου Δικαίου που διοργανώνει το ΚΔΕΟΔ. Θέμα της εισήγησης «Τα νομικοπολιτικά παράδοξα των ΑΔΑ».
 

10/1997

·         Παρέμβαση στις ΙΙΙες Ελληνο-Ιταλικές Νομικές Ημερίδες που διοργάνωσαν το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο με αντικείμενο τη «Νομική Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη».

·         Ανακοίνωση στο διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας «Πολιτιστικές ταυτότητες, Πολιτισμική συνύπαρξη» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, με θέμα: «Η συμβολή των νομικών εννοιών στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας».

 

05/1997

Ανακοίνωση στο Επιστημονικό Διήμερο “Όψεις της ευρωπαϊκής ταυτότητας” που συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης και το Ίδρυμα Friedrich Ebert Stiftung. Θέμα της Ανακοίνωσης: “Σκέψεις για την Έννοια της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας στην Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη”.
 

11/1996

Ανακοίνωση στο Συνέδριο που διοργάνωσε το περιοδικό Το Σύνταγμα με αντικείμενο τα “Εικοσάχρονα του Συντάγματος 1975”, με θέμα : “Η Πρωθυπουργοκεντρική μορφή του Ελληνικού Κοινοβουλευτισμού”.
 

05/1990

Παρέμβαση στο 4ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων σχετικά με την επίδραση της συνταγματικής ρύθμισης του διορισμού της Κυβέρνησης στο κομματικό σύστημα της χώρας.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.