Βιογραφικό

 Σύντομο Βιογραφικό

Η Ιφιγένεια Καμτσίδου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα του κλάδου Δημοσίου Δικαίου με ειδικότερη κατεύθυνση « Γενική θεωρία του Δικαίου » του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου ParisXNanterre και έχει αναγορευτεί διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου (Πανεπιστήμιο ParisXNanterre). Είναι αν. καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και δικηγόρος, ενώ έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια του Μονπελιέ (Γαλλία) και της Μεσίνα (Ιταλία).

Διδάσκει Συνταγματικό Δίκαιο, Συνταγματικές Ελευθερίες, Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο, Πολιτειολογία και Δίκαιο, Φύλο, Ισότητα σε προπτυχιακό επίπεδο και Συνταγματικό Δίκαιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο.Τα έτη 2012 και 2013 ήταν μέλος της Επιτροπής των Εισαγωγικών Εξετάσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, ενώ από το 2013 είναι Αξιολογήτρια των ερευνητικών προτάσεων του Ιταλικού Υπουργείου Παιδείας, Πανεπιστημίου και Έρευνας (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della RicercaMIUR), με ανάθεση της αξιολόγησης της ερευνητικής πρότασης με θέμα IslamicConstitutionalism (αρ. πρωτ. 2012FEHTTC/2012).

Μέλος της Νομικής Επιτροπής του Α.Π.Θ. από το 2003 μέχρι σήμερα. Μέλος της επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για την αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975/86/01 (2006 – 2008). Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής της Γ.Γραμματείας Ισότητας για το σχέδιο νόμου για την ουσιαστική ισότητα των φύλων (Αύγουστος 2010- Σεπτ. 2011). Μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. από το ακ. έτος 2013/14

Επιστημονική υπεύθυνη (2008-09) του ερευνητικού προγράμματος με θέμα «Μεταμορφώσεις της ιδιότητας του πολίτη στο εθνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του νομικού περιοδικού «ΑΡΜΕΝΌΠΟΥΛΟΣ» από το 2004 μέχρι το 2010 και της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού ΔιΜΜΕ (Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας) από την ίδρυσή του (2004) μέχρι σήμερα.

Συμμετέχει σε επιστημονικούς φορείς όπως είναι ο Όμιλος «Αριστόβουλος Μάνεσης», του οποίου υπήρξε Γραμματέας, και η Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων.

Έχει συγγράψει μονογραφίες που επικεντρώνονται σε ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των θεσμών και προστασίας των συνταγματικών δικαιωμάτων, καθώς και μελέτες που κινούνται στους παραπάνω τομείς.

Μονογραφίες- Διδακτικά εγχειρίδια

1989 Pratique et révision constitutionnelles dans laRépubliqueHellénique (1975-1986),  ΔιδακτορικήΔιατριβή, Université de Paris Χ-Nanterre, σελ. 404.

1990 Η συνταγματική ρύθμιση και η πρόσφατη πρακτική του διορισμού της Κυβερνήσεως, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, σ. 55.

2001 Η επιφύλαξη υπέρ του νόμου ως περιορισμός εγγύηση και διάμεσος των ελευθεριών, Θεσσαλονίκη, εκδ. Σάκκουλα, σ. 380.

2004 Πρακτικά θέματα συνταγματικού δικαίου, έκδ. Σάκκουλα, σ.220

2011 Το κοινοβουλευτικό σύστημα: Δημοκρατική αρχή και κυβερνητική ευθύνη, Αθήνα, Σαββάλας. σ. 309.

Μελέτες και άρθρα

1991  Η διάκριση και η διασταύρωση των λειτουργιών ως εγγύηση τηρήσεως του Συντάγματος, Αρμ. 1991, και σε Χαρμόσυνο Αρ.Μάνεση τ. Ι.

1991 Συνταγματική Πρακτική και Συνταγματικός Κανόνας, ΤοΣ, 1991

1992 Προϋποθέσεις παραδεκτού των ενδίκων βοηθημάτων και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και ακροάσεως (άρθρο 20 παρ. 1Σ). Σχόλιο στην 366/1992 απόφαση του ΣτΕ (Ολ). ΤοΣ 1992.

1996 Η αναζήτηση του θεμελίου της ρυθμιστικής εξουσίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μεταξύ των άρθρων 43 παρ. 2 και 15 του Συντάγματος, ΤοΣ 1996.

1998 Η πρωθυπουργοκεντρική μορφή του ελληνικού κοινοβουλευτισμού. Τα Εικοσάχρονα του Συντάγματος 1975, Αθήνα 1998.

1999 Η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα των οφειλετών του Δημοσίου και του ΙΚΑ (ΣτΕ 4674/1998) ΔτΑ 1999.

1999 Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών και οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές (Παρατηρήσεις στη ΣτΕ 944/1999)

2000 Die verfassungsrechtlichen Grenzen des Strafrechts an der Schwelle zum 21sten Jahrhudert-Übereinstimmungen und Unterschiede im europäischen Vergleich  σε C.Prittwitz –I. Manoledakis, Strafrechtsprobleme an der Jahrthausendwende, Baden –Baden.

2002 Η ένταξη και λειτουργία των ΜΜΕ στη σύγχρονη δημοκρατία, σε Κ.Δ.Ε.Ο.Δ (Επιμέλεια Κ. Γώγου), Η πορεία προς το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγματος, Θεσσαλονίκη.

2003 Σκέψεις σχετικά με τις θεσμικές και πολιτικές διαστάσεις της ανεξαρτησίας των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, σε Κ.Δ.Ε.Ο.Δ (Επιμέλεια Φ.Κοζύρης- Σ.Μεγγλίδου), Η «ανεξαρτησία» των ανεξάρτητων αρχών, Θεσσαλονίκη.

2003 Τάσεις αποηθικοποίησης του γάμου στα σύγχρονα κράτη πρόνοιας. Το «σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης» στη Γαλλία, σε ΔτΑ 20/ 2003

2004 Επιλογές και εφαρμογή του Συντάγματος του 1975, σε Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου (επιμέλεια Μ.Τσαπόγα- Δ.Χριστόπουλου), Τα δικαιώματα στην Ελλάδα 1953-2003. Από το τέλος του εμφυλίου στο τέλος της μεταπολίτευσης, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα.

2005 Αυτορρύθμιση και συνταγματικές αρχές στο πεδίο της δημόσιας επικοινωνίας, σε Γ. Παπαδημητρίου(πρόλογος) Η αυτορρύθμιση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη.

2005 Σχέσεις μεταξύ άμεσων οργάνων της Ε.Ε: Η χωλή διαρρύθμιση της κοινοβουλευτικής αρχής στην Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη, σε ΚΔΕΟΔ, Π.Νάσκου- Περάκη (επιμ.) Διοικητικό δίκαιο και συνταγματικό δίκαιο, Νεώτερες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο.

2005 Η Πρακτική του Κ.Καραμανλή στην προεδρία της Δημοκρατίας: Ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας ως ενοποιητικό, ηθικό και εθνικό αξίωμα, σε Ιστορικά – Ελευθεροτυπία, Οι Πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας

2006 Η ανώτατη εκπαίδευση και το πρόβλημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, σε Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου- Ίδρυμα Θεμ- Δημήτρη Τσάτσου (επ. επιμέλεια Ξ.Κοντιάδη), Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, Α.Σάκκουλα, Αθήνα.

2006 Το θεμελιώδες δικαίωμα των προσώπων στην ασφάλεια. Έννοια περιττή ή επικίνδυνη, ΔτΑ 32/2006

2007 Η αναθεώρηση του άρθρου 16 παρ. 5 και 8 Συντ. στην κατεύθυνση της κατάργησης του δημόσιου χαρακτήρα των ΑΕΙ: όρια του εθνικού Συντάγματος και των κοινών συνταγματικών παραδόσεων των κρατών- μελών της ΕΕ, σε Τιμητικό Τόμο για τον Ι.Μανωλεδάκη ΙΙΙ, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη- Αθήνα.

2007  Η υπεράσπιση του λειτουργικού πανεπιστημίου, σε Intellectum, τεύχος 2.

2007 Ανώτατη εκπαίδευση και Σύνταγμα. Σκέψεις για την αναθεώρηση του άρθρου 16 Συντ., σε Ν. Πετραλιά, (Εισαγωγή), Η Υπεράσπιση του άρθρου 16 του Συντάγματος και η ακαδημαϊκή αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζάς- Παρεμβάσεις, Αθήνα

2008 La Grèce, σε  J- M . de Waele- P. Magnette, Les Démocraties Européennes, Paris, Ar. Colin.

2008 Προλογικό Σημείωμα, σε Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες- Όμιλος «Αριστόβουλος Μάνεσης», Η ηλεκτρονική παρακολούθηση στους υπαίθριους χώρους, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη.

2009 Η συνταγματική προστασία της ιδιωτικότητας στον δημόσιο χώρο, σε Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Εισαγωγή  Ι. Μανωλεδάκη, Παραβίαση της Ιδιωτικότητας- Οι κάμερες, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη.

2010 Η διαρρύθμιση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας στο ισχύον Σύνταγμα και η θεσμική σημασία της, σε Ι.Καμτσίδου- Α Μανιτάκης κα,  Η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας και οι ερμηνευτικές της αμφιλογίες.

2010, La Grèce, σε  J- M . de Waele- P. Magnette, Les Démocraties Européennes, Paris, Ar. Colin, β’ έκδοση αναθεωρημένη.

2011, Μαντώ Μαυρογένη: η πατριώτισσα, ευπειθής πολίτης και ταπεινή δούλη, σε  www.constitutionalism.gr και στο Αφιέρωμα Μνήμης στη  Γ. Κραβαρίτου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη.

2011, Από τον έλεγχο της νομιμότητας στον έλεγχο της συνταγματικότητας των κρατικών πράξεων: Όψεις του κράτους δικαίου στο έργο του Γ. Παπαδημητρίου, σε www.constitutionalism.gr και στο Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί θεσμοί, Μνήμη Γ. Παπαδημητρίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 2011.

2011, Ένας σημαντικός διάλογος για την Πολιτεία και το Δίκαιο, τον καντιανισμό και τον μαρξισμό. Παρουσίαση του βιβλίου του Κ. Γ.Γιαννόπουλου, Κ.Δ.Τσάτσος- Α.Ι.Μάνεσης. Διάλογος τον οποίο αξίζει και πρέπει να συνεχίσουμε, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, στο www.constitutionalism.gr.

2013, Οικονομική κρίση, Σύνταγμα και δημοκρατία, στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, Κρίση και Πολιτικό σύστημα

2013, Η καθιέρωση ανώτατου ορίου συνολικής βουλευτικής θητείας και η ενίσχυση της δημοκρατικής αρχής, σε ΕΔΔΔ, Σεπτέμβριος

2013, L’intérêt public aux temps de crise σε Recherches Internationales, no 96 Juillet-Septembre

2014, Demokratie und bürgerschaftliches Engagement in Europa: welche Zukunft haben die Völker Europas? στο  Europa in Debatte.Überlegungen aus linker Perspektive, WeltTrends Potsdam 2014, και σταγαλλικά Démocratie et citoyenneté européennes: quel avenir pour les peuples de l’Europe? στοwww.constitutionalism.gr

Τα σχόλια έχουν κλείσει.