Μονογραφία

Politische Parteien auf europäischer Ebene. Auslegung und Ausgestaltung von Art. 191 (ex 138a) EGV, (Πολιτικά Κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο: Ερμηνεία και εξειδίκευση του άρθρου 191 (πρώην 138α) Συνθήκης Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας), Baden-Baden: Nomos Verlag 1999, 310 σελ. (μονογραφία – διδακτορική διατριβή)

Εγχειρίδιο

Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πάτρα : ΕΑΠ 2008

Μελέτες

2011, Σκέψεις για το Δήμο και τη Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε: Α. Μανιτάκη (επιμ.), Η Δημοκρατία μεταξύ Ουτοπίας και Πραγματικότητας, Μελέτες χαριστήριες στον Ζήση Παπαδημητρίου, Αθήνα: εκδ. Σαββάλα 2011, σελ. 152-174

2010, Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ενωσιακό επίπεδο και ο Χάρτης: Η προδρομική σκέψη και η συμβολή του Γιώργου Παπαδημητρίου, σε: Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί. Μνήμη Γιώργου Παπαδημητρίου Ι, Επιστημονικό Συνέδριο που οργανώθηκε στην Αθήνα στις 3-4 Ιουνίου 2010, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, σελ. 197-212 και σε: www.constitutionalism.gr/html/ent/889/ent.1889.asp (κείμενο)

2010, Vom Prinzip des ‘Vorrangs’ zur pluralistischen Auffassung der Rechtsquellen, IEV-Online 3/2010, http://www.fernuni-hagen.de/iev/iev_online.shtml

2009, Η εξέλιξη των σχέσεων της γαλλικής με την ενωσιακή έννομη τάξη, σε: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Λουκά Θεοχαρόπουλο και την Καθηγήτρια Δήμητρα Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, τόμος II, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 439-478

2007, Χαμένοι στη «μετάφραση», Ή: πώς οι πολιτικές επιλογές σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης «μεταφράζονται» σε συνταγματικές ρυθμίσεις, σε: Το Σύνταγμα – ειδικό τεύχος 2007, σελ. 231-274 (εισήγηση στο 6ο Επιστημονικό Συμπόσιο του Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης», Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 28-29.01.05)

2005, ‘Τα ΝΑΙ και ΟΧΙ μου στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα’, σε: ΣΥ.Ν.ΝΟ.Δ.ος Ιδεών, τεύχος Ιουνίου 2005, σελ. 8

2005, Η εννοιολογική δυνατότητα και η κανονιστική αναγκαιότητα ενός ευρωπαϊκού συντάγματος, σε: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), Π. Νάσκου-Περράκη (επιμ.), «Δοικητικό Δίκαιο. Συνταγματικό Δίκαιο. Πρόσφατες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005, σελ. 111-141 (Ημερίδα του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ., ΚΔΕΟΔ, Θεσσαλονίκη 26.05.2004)

2004, Οι δίδυμες συμφωνίες έκδοσης και δικαστικής συνεργασίας ΕΕ-ΕΠΑ: Νομική βάση, εύρος της ενωσιακής αρμοδιότητας και διαδικασία συνομολόγησης, Το Σύνταγμα 3/2003, σελ. 449-498 (http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=882) και σε: Σύνταγμα. Ελληνική Πολιτεία. Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία. Αφιέρωμα στον Δημήτρη Θ. Τσάτσο, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σελ. 587-634

2003, Η συνταγματική οικοδόμηση της Ευρώπης από τη σκοπιά του ελληνικού Συντάγματος, σε Μανιτάκη / Παπαδοπούλου (επιμ.) Η προοπτική ενός Συντάγματος για την Ευρώπη, Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας  2003, 147-199

2003, Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα: Υποκείμενα πολιτικής ενοποίησης ή γραφειοκρατικοί μηχανισμοί;, σε Δ. Τσάτσου / Ξ. Κοντιάδη (επιμ.), Το μέλλον των πολιτικών κομμάτων, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Αθήνα: Παπαζήση 2003, σελ. 373-426

2002, Η ‘δημιουργική αυτοκαταστροφή’ του Συντάγματος, Ή, πώς το Σύνταγμα υποδέχεται το κοινοτικό φαινόμενο, σε: ΕΝΕΕΣ (επιμ.), 20 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Αθήνα – Κομοτηνή 2002, σελ. 23-45

2001, Προς μία Ευρωπαϊκή Πολιτεία: Ευρωπαϊκός Δημόσιος Χώρος και Θεμελιώδη Δικαιώματα, σε: ΙΣΤΑΜΕ, Διεθνές Συνέδριο: Η Ευρώπη και ο κόσμος στην αρχή της νέας χιλιετίας, Θεσσαλονίκη 12/13.02.2000, Πρακτικά, Αθήνα 2001, σελ. 96-104

2001, Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ενωσιακή έννομη, Το Σύνταγμα 6/2001, σελ. 1267-1326, http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=458

2000, Προς μια ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, Κοινωνία Πολιτών, τεύχος 5, 2000, σελ. 67-73

2000, Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σε: Ευρωπαϊκή Έκφραση, τεύχος 37, 2ο τρίμ. 2000, σελ. 49-55

βιβλιοπαρουσιασεισ
  1. Δημήτρη Χρυσοχόου, Για μια ευρωπαϊκή res publica, Αθήνα: Παπαζήση 2005, σε: Το Σύνταγμα ειδικό τεύχος-αφιέρωμα 2007 «Η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης και η ανάδυση του ευρωπαϊκού συνταγματισμού», σελ. 346-7
  2. Κυριάκου Κεντρωτή, Θεωρήσεις και δράσεις των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταξιδεύοντας με οδηγό το μικρό πρίγκιπα, Αθήνα: Παπαζήση 2006, σε: Το Σύνταγμα ειδικό τεύχος-αφιέρωμα 2007 «Η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης και η ανάδυση του ευρωπαϊκού συνταγματισμού», σελ. 347-8
  3. Δημήτρη Χρυσοχόου, Δοκίμιο για τη Διεθνή Θεωρία: Νέες μορφές Κυριαρχίας και Συναρχίας, Αθήνα: Παπαζήση 2006, Το Σύνταγμα ειδικό τεύχος-αφιέρωμα 2007 «Η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης και η ανάδυση του ευρωπαϊκού συνταγματισμού», σελ. 348-351
δημοσιογραφικά άρθρα

2011.06.24, Ευρωπαϊκή κινητικότητα, εφημερίδα Έθνος

2011.05.13, Μπρος Ευρώπη και πίσω…; , εφημερίδα Έθνος

2010.08.20, Δικαιώματα στην Ευρώπη, εφημερίδα Έθνος

2010.05.14, ‘Το στοίχημα της Ευρώπης’, εφημερίδα Έθνος 14.05.2010

2007,         ‘Ευρώπη ή … βαρβαρότητα;’, σε: Ευρωπαϊκή Έκφραση τ. 65, 2ο τρίμηνο 2007, σελ. 38-39 και σε www.anamorfosis.net & http://liberal-left.blogspot.com/

2005,         ‘Τα ΝΑΙ και ΟΧΙ μου στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα’, σε: ΣΥ.Ν.ΝΟ.Δ.ος Ιδεών, τεύχος Ιουνίου 2005, σελ. 8

2003,         ‘Η ΕΕ απέκτησε Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων’, EuroMagazine, Φεβρουάριος 2003, 106-108

2002,         ‘Διπλή Προεδρία για την Ευρώπη των 25;’ editorial, Ευρωπαϊκή Έκφραση 47, 4ο τρίμηνο 2002

2001,         ‘Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα: Προσθήκη δεύτερης παραγράφου στο άρθρο 191 ΣΕΚ’, Ευρωπαϊκή Έκφραση 40, 1ο τρίμηνο 2001, 28-30

Συνέδρια – Επιστημονικές Ημερίδες  (αδημοσίευτες εισηγήσεις)

 

06-07.05.2011           Εισήγηση με θέμα: «Unionsgrundordnung und vergleichendes Verfassungsrecht als Faktoren der Verfassungsauslegung” (Η ενωσιακή συνταγματική τάξη και το συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο ως παράγοντες της ερμηνείας του Συντάγματος), στο Gedenksymposion für Dimitris Tsatsos, Institut für Verfassungswissenschaften der FernUniversität Hagen, Institut für Deutsches und Europäisches Verfassungsrecht der Universität Düsseldorf und Centre for European Constitutional Law in Athen, Hagen

06-07.06.2008           Εισήγηση: «Από τη διπλή στην τριπλή νομιμοποίηση της ΕΕ: Το μετέωρο βήμα του Δ. Τσάτσου», σε: Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Σύνταγμα και Πολιτική, Σύγχρονη συζήτηση και συμβολή του Δημήτρη Τσάτσου», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ρέθυμνο

03.03.2008                 Εισήγηση: «Σχέσεις εθνικού Συντάγματος και Κοινοτικού Δικαίου. Το παράδειγμα του βασικού μετόχου», Εταιρεία Διοικητικών Μελετών, Συμβούλιο της Επικρατείας, Αθήνα

11-15.06.2007        Εισήγηση: «Lost in Translation: Or, how political visions regarding the Future of Europe are “translated” into constitutional arrangements», VII World Congress of the International Association of Constitutional Law, Αθήνα

30-31.05.2007           Παρέμβαση με θέμα: «Η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων από τίτλους σπουδών εξωτερικού: νομολογιακές εξελίξεις και κοινοτικό δίκαιο», στο συνέδριο «Επίκαιρα Θέματα Δημοσίου Δικαίου», Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

18-20.05.2007        Εισήγηση: «All good things are three : Adding Citizens to States and Peoples as a source of legitimacy of the EU», στο Workshop on European Studies, Federalizing the EU: Why do it?, οργανωτής: ΕΚΕΜ, Αθήνα

01-03/12/2006      Εισήγηση με θέμα: «Beyond the Retreat of the State», σε: Poros Final Conference με θέμα: The Role of the State in a Liberalised Economy, Οργάνωση: European Public Law Center / ILS College /EU-India Economic Cross Cultural Programme, Pune Ινδία

16-18.12.03           European Science Foundation Exploratory Workshop “Assessing the role and significance of transnational political parties within the European Union, Λονδίνο

05.11.2003            «Η Συνταγματοποίηση των Συνθηκών ως αποτύπωση της δυναμικής της ΕΕ», σε: Ε.Ν.Ε.Ε.Σ., «Δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνταγματοποίηση» Αθήνα: Αμφιθέατρο Υπουργείου Εξωτερικών

28.02-01.03.03       «Η συνταγματική οικοδόμηση της Ευρώπης από τη σκοπιά του ελληνικού Συντάγματος» στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η προοπτική ενός Συντάγματος για την Ευρώπη» του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του Νομικού Τμήματος του Α.Π.Θ. και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Θεσσαλονίκη Α.Π.Θ.

16.12.2002            «Η αρχή της επικουρικότητας, όπως αποτυπώνεται στο Σχέδιο Συνταγματικής Συνθήκης» σε εκδήλωση – συζήτηση του τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του Νομικού Τμήματος Α.Π.Θ. , στην αίθουσα Κωνσταντόπουλου της ίδιας Σχολής

11.12.2001            «Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα: Υποκείμενα Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας ή γραφειοκρατικοί μηχανισμοί;», Σεμινάριο Συνταγματικού Δικαίου στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Αθήνα

16.05.2001            «Η σχέση Συντάγματος και Κοινοτικού Δικαίου», Συνέδριο Ένωσης Νέων Επιστημόνων Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΝΕΕΣ), 20 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στις Ε.Κ., Αθήνα, Υπουργείο Εξωτερικών

15.01.2001            «Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον τρίτο πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στο Σεμινάριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων των Τομέων Ποινικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.

20.12.2000            «Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων», στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, σειρά Σεμιναρίων Robert Schuman και στο Marie Curie Scientific Workshop, Λονδίνο 6-7/09/2001

12-13.02.2000        «Προς μια Ευρωπαϊκή Πολιτεία: Ευρωπαϊκός Δημόσιος Χώρος και Θεμελιώδη Δικαιώματα», Διεθνές Συνέδριο ΙΣΤΑΜΕ – Ανδρέας Παπανδρέου, Θεσσαλονίκη