Στο άρθρο 5 παρ 1 Σ και ειδικότερα στο δικαίωμα συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας βρίσκει έρεισμα, σύμφωνα με τη νομολογία, η οικονομική ελευθερία. Η (θετική) ελευθερία της εργασίας και του επαγγέλματος σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να επιλέγει ή να αλλάζει το είδος, τον τόπο και το χρόνο της εργασιακής απασχόλησής του, καθώς και τον τρόπο άσκησής της (Χρυσόγονος, 200).

Παρουσίαση μαθήματος pdf

Βιβλιογραφία

•Βροντάκης, Μ., «Προβλήματα ερμηνευτικής τακτικής του Συμβουλίου της Επικρατείας σε θέματα οικονομικού προγραμματισμού και παρεμβατισμού» σε: Οι συνταγματικές ελευθερίες στην πράξη, Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλα, 1986, σ. 311 επ.
•Γέροντας, Απ., Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο, Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλα, 2002, σ. 299 επ.
•Δαγτόγλου, Π., Συνταγματικό Δίκαιο. Ατομικά δικαιώματα, Β΄ τ., Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλα, 2005, σ. 1137 επ.
•Κόκοτα, Β., Ρύθμιση και προστασία της επαγγελματικής ελευθερίας στην ελληνική και ενωσιακή έννομη τάξη, διδακτορική διατριβή, διαθέσιμη σε http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/28742#page/1/mode/2up
•Λιακόπουλος, Κ., Η οικονομική ελευθερία αντικείμενο προστασίας στο δίκαιο του ανταγωνισμού, Αθήνα, Σάκκουλα, 1981, σ. 66 επ.
•Μάνεσης, Α., Συνταγματικά Δικαιώματα, α΄, Ατομικές Ελευθερίες, παν. παραδόσεις, (έκδοση δ΄), Θεσσαλονίκη, Σάκκουλα, 1993, σ. 151 επ.
•Μάνεσης, Α. / Μανιτάκης, Α., «Κρατικός παρεμβατισμός και Σύνταγμα» (Γνμ.) σε: Η ¨υπόθεση Ανδρεάδη¨ και το οικονομικό Σύνταγμα, Τετράδια Συνταγματικού Δικαίου, Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλα, 1991, σ. 13 επ.
•Μανιτάκης, Α., Το υποκείμενο των συνταγματικών δικαιωμάτων κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος. Συμβολή στη θεωρία της διάσπασης του ανθρώπου ως ‘ατόμου’ και ως ‘μέλος του κοινωνικού συνόλου’, Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλα, 1981, σ. 191 επ.
•Μπέσιλα-Βήκα, Ευ., Ο ελεύθερος ανταγωνισμός και οι περιορισμοί του. Η συμμετοχή στην οικονομική ζωή της χώρας (κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος), Θεσσαλονίκη, Σάκκουλα, 1998, σ. 21 επ.
•Σταθόπουλος, Μ., «Οικονομική ελευθερία, οικονομικό σύστημα και Σύνταγμα», ΤοΣ 1981, σ. 517
•Χρυσόγονος, Κ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006, σ. 175-208

 

Νομολογία

ΣτΕ 307/2014: λειτουργία καταστημάτων Κυριακές (αίτημα αναστολής) (pdf), και 100/2017 (απόφαση Ολομέλειας)
ΣτΕ 1873/2013 (pdf) (διευρυμένο ωράριο φαρμακείων – επαγγελματική ελευθερία, αρχές αναλογικότητας και ισότητας, συνύπαρξη ελέγχου συνταγματικότητας και συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο)

ΣτΕ 2267/2005  (pdf)
ΣτΕ 167+171/1999 (pdf)
ΣτΕ 1792/1997 (pdf)
ΣτΕ 1212/1994, ΤοΣ 1995, 399