Νομολογία
ΣτΕ 2714/2010
ΣτΕ (Ολ.) 2411/2012

 

Βιβλιογραφία

Π.Δ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Αντ Σάκκουλας 2010, σελ. 760-834
Κ Χρυσόγονος,Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Νομική Βιβλιοθήκη 2006, σελ. 326-360

Ειδικότερα Δικαίωμα στη δωρεάν εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:

Γ Γεραπετρίτης, Δίδακτρα στα προγράμματα μεταπτυχιακά σπουδών: Το Σύνταγμα απέναντι στην πραγματικότητα. Σχόλιο με αφορμή την απόφαση 2411/2012 της Ολομέλειας του ΣτΕ

Α Καϊδατζής, Το δικαίωμα δωρεάν παιδείας μεταξύ (συνταγματικού) δικαίου και (νομοθετικής) πολιτικής. Με αφορμή την απόφαση για τα δίδακτρα στις μεταπτυχιακές σπουδές

Λίνα Παπαδοπούλου, Δωρεάν, κατά το Σύνταγμα, και η ανώτατη εκπαίδευση; Σχόλια σε τρεις δικαστικές αποφάσεις: ΔΕφΠατρ 705/2010 (δίδακτρα στο ΕΑΠ), ΣτΕ 2714/2010 (Γ΄ Τμ.) & 2411/2012 (Ολομ.) (δίδακτρα σε μεταπτυχιακά) (εδώ)

 

Εικονική δίκη

Αίτηση ακύρωσης, Γιώργου Κατρούγκαλου (pdf)
Υπόμνημα Γιώργου Κατρούγκαλου στην Ολομέλεια (pdf)

9/1/2014: Εικονική δίκη: δίδακτρα στα μεταπτυχιακά   
Κουνάκου Στυλιανή (τα δίδακτρα ειναι αντισυνταγματικά) υπέρ αντισυνταγματικότητας
Καλαϊτζής Μάνος υπέρ
Ελένογλου Θεοφίλη (δεν είναι αντισυνταγματική η επιβολή διδάκτρων) κατά
Βεκίδου Αθηνά κατά
Κουκούδη Αναστασία δικάστρια (πλειοψ)
Κούρπη Παναγιώτα δικάστρια (πλειοψ)
Κασάπη Πόπη δικάστρια (μειοψ)