«Η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε κίνηση«
Ομιλία στο Συνέδριο με θέμα: H υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη:
κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα
,  ΑΠΘ – Αριστεία ΙΙ, 11–13/12/2014, Θεσσαλονίκη

Δείτε εδώ το βίντεο από 1:30