Πολιτικός ή θρησκευτικός όρκος;**

Πολιτική είναι (και) η διαχείριση των συμβόλων. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρθηκε η δυνατότητα τόσο θρησκευτικού όσο και πολιτικού όρκου κατά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Κυβέρνησης. Η Εκκλησία δεν αντέδρασε αρνητικά, όχι μόνον λόγω σεβασμού προς τη δημοκρατία, αλλά και λόγω της κρατούσας πια σε αυτήν άποψης ότι ο θρησκευτικός όρκος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τέτοιες περιστάσεις. Η ιστορική συγκυρία της δημιουργίας του ελληνικού κράτους και Η αναγκαιότητα θεμελίωσης εθνικής εκκλησίας και καλλιέργειας ελληνο-χριστιανικής συνείδησης που οδήγησε, κατά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, στην υιοθέτηση του θρησκευτικού όρκου από το κράτος, σήμερα, δύο αιώνες μετά, δεν υφίσταται πλέον. Εξάλλου, οι αληθινοί χριστιανοί δεν επιτρέπεται να ορκίζονται, ιερείς και επίσκοποι δίνουν μόνο διαβεβαίωση κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους.
Η επιλογή, ωστόσο, μεταξύ θρησκευτικού ή πολιτικού όρκου είναι ένα μετέωρο βήμα μπροστά, καθώς φέρνει στην επιφάνεια τον προβληματικό χαρακτήρα της δυνατότητας επιλογής: την υποχρέωση να ομολογήσεις δημοσίως τη θρησκευτικότητά σου. Όπως, όμως, η δυνατότητα αναγραφής του θρησκεύματος στις ταυτότητες προσβάλλει τη θρησκευτική ελευθερία (κατά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας), έτσι την προσβάλλει και η επιλογή μεταξύ θρησκευτικού και πολιτικού όρκου. Υπάρχουν σχετικές καταδίκες και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου. Ο μόνος, λοιπόν, επιτρεπτός και επιβαλλόμενος όρκος θα πρέπει να είναι ο πολιτικός.
Συνεπώς, επιβεβλημένη είναι όχι μόνον η σχετική πρακτική αλλά και η αναθεώρηση των άρθρων 33 και 59 Συντάγματος που προβλέπουν μόνο ορθόδοξο χριστιανικό όρκο για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μόνον θρησκευτικό για τους βουλευτές αντίστοιχα. Η ερμηνεία ότι μπορεί ο εκλεγείς Πρόεδρος να εκφωνήσει το κείμενο του άρθρου 33§2 Σ, επικαλούμενος απλώς την τιμή και την υπόληψή του, ή η άτυπη μη εμφάνιση των άθεων ή άθρησκων βουλευτών κατά την ορκωμοσία στη Βουλή, δεν επαρκούν.
Μία ουσιαστική, λοιπόν, κίνηση θα είναι όχι μόνον να μην ορκιστούν θρησκευτικά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να προχωρήσει άμεσα η Κυβέρνηση την αναθεωρητική διαδικασία, εντάσσοντας στις αναθεωρητέες διατάξεις και τις προαναφερθείσες. Ο συμβολισμός αυτός θα είναι σπουδαία παρακαταθήκη.

ΕΘΝΟΣ, Παρασκευή 30/01/2015