«Να μην συνθλίψουμε το άνθος της δημοκρατίας», ζήτησε ο Έλληνας Υπουργών των Οικονομικών από τον Γερμανό ομόλογό του. Ωστόσο, όσο και όπως οι Έλληνες κυβερνώντες εκφράζουν την ελληνική πλειοψηφία, άλλο τόσο εκφράζουν και οι Γερμανοί κυβερνώντες την δική τους. Οι αποφάσεις, όμως, κάθε λαού επηρεάζουν πλέον κι όλους τους άλλους. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ούτε ότι οι Γερμανοί μπορούν να αποφασίζουνε λιτότητα για όλους τους νοτίους, ούτε ότι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν μια, χωρίς έλεγχο, αέναη χρηματοδότησή τους από όλους τους υπόλοιπους. Από αυτή την άποψη, οι δύο επιφανειακά και φαινομενικά αντιμαχόμενες πλευρές εκφράζουν μία και μοναδική αντίληψη: την πρωταρχία του εθνικού οικονομικού συμφέροντος έναντι του κοινού ευρωπαϊκού.

Οι Γερμανοί είναι βέβαια πιο δυνατοί και γι αυτό η ευθύνη τους για τη μη έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης βαρύνει περισσότερο. Αυτή μετέτρεψε την κρίση από δημοσιονομική σε οικονομικο-πολιτική, αλλά συνάμα σε αξιακή, καθώς έδωσε έναυσμα και ενίσχυσε αντιευρωπαϊκές και λαϊκιστικές πολιτικές δυνάμεις.

Η άλλη αντίληψη, η πραγματικά αντίθετη, είναι η φεντεραλιστική. Αυτή που ελκύει ολοένα και λιγότερους, όσο πιο δυνατά και πιο ελκυστικά ακούγονται τα τύμπανα του οικονομικού -και όχι μόνο- εθνικισμού. Και που μιλάει για στενότερη ένωση, για οικοδόμηση ισχυρών και ενοποιημένων οικονομικών δομών, στη βάση ενός στέρεου κοινού νομίσματος, με αλληλεγγύη αποδεικνυόμενη στην πράξη. Και μια πορεία που θα χαράσσεται από όλους τους πολίτες της Ευρώπης ενιαία.

Αν θέλουμε, λοιπόν, να μιλάμε για δημοκρατία, και να το εννοούμε, και όχι μόνο να σέβονται οι άλλοι τη δημοκρατίας μας, αλλά εμείς όχι τη δική τους, ο δρόμος είναι μόνον μια ένωση πολιτική, καθοδηγούμενη από το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Όχι δογματικά, όπως δογματικά υπερισχύει τώρα το εθνικό, αλλά με πίστη στο κοινό μας μέλλον και με γνώση ότι όπως ο καθείς μας προοδεύει μόνο σε μια Ελλάδα δυνατή, έτσι και η Ελλάδα μόνη ελπίδα έχει μια ενιαία και κραταιή Ευρώπη. Και τότε το άνθος της δημοκρατίας θα ανθίζει σε κάθε χώρα, σε κάθε περιφέρεια, θα ανθίζει πάνω απ’ όλα στην Ευρώπη.

ΕΘΝΟΣ, Παρασκευή 30/01/2015