Σύνταγμα και Δημοκρατία σε περιόδους κρίσης,
09 Μάη 2015, Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, Θεσσαλονίκη