Διαδικτυακή συζήτηση οργανωμένη από το Nicosia University, 29/10/2020