Οι τρεις πυλώνες της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, κράτη, πολίτες και λαοί: Θεσμικές καινοτομίες της Συνθήκης της Λισαβόνας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής: ΕΕ) αποτελεί μία sui generis πολιτειακή οντότητα, η οποία δε γεννήθηκε σε μία στιγμή και από το μηδέν, αλλά τελεί διαρκώς ‘εν τω γίγνεσθαι’, καθώς ‘κατασκευάζεται’…
Περισσότερα

Επιστημονικές δημοσιεύσεις στο Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο

Μονογραφία Politische Parteien auf europäischer Ebene. Auslegung und Ausgestaltung von Art. 191 (ex 138a) EGV, (Πολιτικά Κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο: Ερμηνεία και εξειδίκευση του άρθρου 191 (πρώην 138α) Συνθήκης Ίδρυσης…
Περισσότερα