5. Μηχανισμοί συγκέντρωσης του ελέγχου: Πρότυπη δίκη

«Πρότυπη δίκη»: άρθρο 1 ν. 3900/2010 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 40 ν. 4055/2012) Εκδίκαση από το ΣτΕ οποιουδήποτε (διοικητικού) ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον τακτικού διοικητικού δικαστηρίου, Α) εφόσον…
Περισσότερα

07. Ο έλεγχος μη συμβατότητας του νόμου με διεθνές και ενωσιακό δίκαιο

Η διαπλοκή του ελέγχου αντισυνταγματικότητας με τον έλεγχο μη συμβατότητας με την ΕΣΔΑ και το ενωσιακό δίκαιο Παρουσίαση μαθήματος Βιβλιογραφία • Φ Αρναούτογλου, Νόμος αντίθετος προς διεθνή σύμβαση είναι αντισυνταγματικός;…
Περισσότερα

11. Δικαίωμα ιδιοκτησίας / Ιδιωτικοποιήσεις

Ιδιοκτησία Παρουσίαση μαθήματος (pdf) Βιβλιογραφία A Γέροντας, Η συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση, σε: Γέροντας / Λύτρας / Παυλόπουλος / Σιούτη / Φλογαϊτης (επιμ), Διοικητικό Δίκαιο 2004,…
Περισσότερα

12. Δικαίωμα στην εκπαίδευση

  Νομολογία ΣτΕ 2714/2010 ΣτΕ (Ολ.) 2411/2012   Βιβλιογραφία Π.Δ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Αντ Σάκκουλας 2010, σελ. 760-834 Κ Χρυσόγονος,Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Νομική Βιβλιοθήκη 2006, σελ. 326-360 Ειδικότερα Δικαίωμα…
Περισσότερα

9. Ειδικές μορφές ισότητας

α. Η ισότητα των φύλων (4 παρ 2 Σ) β. Ισότητα στα δημόσια βάρη (4 παρ 5 Σ) γ. Ισότητα στη στρατολογική υποχρέωση (4 παρ 6 Σ) δ. Ισότητα στην…
Περισσότερα

8. Αρχή της ισότητας (α)

Παρουσίαση μαθήματος (pdf) Διαβάστε Μαθιουδάκη Ι., Επέκταση ευνοϊκής ρύθμισης για λόγους ισότητας – τάσεις δικαστικού αυτοπεριορισμού?, ΔιΔικ 2003, σ. 852επ (pdf) Παπαδοπούλου Ευθυμία, Η επεκτατική λειτουργία της αρχής της ισότητας…
Περισσότερα

14. Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και οικονομική ελευθερία

 Στο άρθρο 5 παρ 1 Σ και ειδικότερα στο δικαίωμα συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας βρίσκει έρεισμα, σύμφωνα με τη νομολογία, η οικονομική ελευθερία. Η (θετική) ελευθερία της εργασίας…
Περισσότερα

6. Αρχή της αναλογικότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος, μετά την αναθεώρηση αυτού με το από 6/17 Απριλίου 2001 Ψήφισμα της Ζ` Αναθεωρητικής Βουλής, τα δικαιώματα του ανθρώπου ως…
Περισσότερα

03. Διακρίσεις ελέγχου συνταγματικότητας

Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων μπορεί να διακριθεί σε διάφορες κατηγορίες με ποικίλα κριτήρια, τα χαρακτηριστικότερα από τα οποία είναι ο χρόνος άσκησής του πριν ή μετά τη θέση…
Περισσότερα
12