Διδασκόμενα ή διδαχθέντα :

Α.  Προπτυχιακά

1. Υποχρεωτικά

Συνταγματικό Δίκαιο (δείτε εδώ παραπάνω πληροφορίες και βιντεοσκοπημένα μαθήματα)

Συνταγματικές Ελευθερίες

Εμβάθυνση Δημοσίου Δικαίου (Συνταγματικό Δίκαιο)

2. Ειδικής επιλογής

Πολιτειολογία

Πολιτική ιστορία

3. Γενικής Επιλογής

Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο [Έδρα Jean Monnet]

Σύγχρονα Θέματα Συνταγματικού Δικαίου

4. Erasmus

Constitutional Law of the European Union [Jean Monnet Chair]

European Human Rights Law [Jean Monnet Chair]


Β.  Μεταπτυχιακά

Μεταπτυχιακό Συνταγματικού Δικαίου

Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό “Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιική ρύθμιση και βιοηθική διάσταση”

Κοινωνική Ηθική και Βιοτεχνολογία

Πολιτιστικός Πλουραλισμός και προβλήματα βιοηθικής