Ανακοίνωση:

Στο μάθημα της Πέμπτης 17/12/2015 φέρτε μαζί σας τα πρακτικά και
μελετήστε την ΣτΕ(Ολ) 229/2014

————————————————————
στις 12-11 θα διδάξει ο καθ. κ. Φινοκαλιώτης.
Διαβάστε και φέρτε μαζί σας τις αποφάσεις:
ΣτΕ 2307/2014ΣτΕ 1116/2014 Ολ., ΣτΕ Ολ. 2192/2014,
ΣτΕ 4741/2014ΣτΕ 668/2012, ΣτΕ Ολ. 1741/2015

 

Συνταγματικό Δίκαιο

Θεματική:

Ο (δικαστικός) έλεγχος

της (αντι)συνταγματικότητας των νόμων

1. Θεμελίωση (διαβάστε περισσότερα)

2. Νομιμοποίηση και ενστάσεις (διαβάστε περισσότερα)

3.  Διακρίσεις ελέγχου συνταγματικότητας (διαβάστε περισσότερα)

4. α) Μοντέλα δικαστικού ελέγχου
    β) Χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος δικαστικού ελέγχου (διαβάστε περισσότερα)

5. Μηχανισμοί συγκέντρωσης του ελέγχου (αίτηση ακύρωσης, παραπομπή από τμήματα στην Ολομέλεια ανωτάτων δικαστηρίων, ΑΕΔ, πρότυπη δίκη, Ν 4274/2014 , διαβάστε περισσότερα)

6. α) Οριοθέτηση και τεχνικές του ελέγχου     
    β) Σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία και μερική αντισυνταγματικότητα  
        (διαβάστε περισσότερα)

7. Αρχή της αναλογικότητας (διαβάστε περισσότερα)

8. Έλεγχος μη συμβατότητας του νόμου με διεθνές και ενωσιακό δίκαιο  (διαβάστε περισσότερα)

9. Αρχή της ισότητας (α) (διαβάστε περισσότερα)

10. Αρχή της ισότητας (β): ειδικές μορφές  (διαβάστε περισσότερα)

11. Επαγγελματική ελευθερία (διαβάστε περισσότερα)

12. Δικαίωμα στην εκπαίδευση (διαβάστε περισσότερα)

13. Δικαίωμα δικαστικής προστασίας (διαβάστε περισσότερα)

14. Δικαίωμα ιδιοκτησίας / Ιδιωτικοποιήσεις (διαβάστε περισσότερα)