Γραφείο 207 κτιρίου Νομικής,

Ώρες ακρόασης : εφεξής λόγω πανδημίας μόνον ηλεκτρονικά

Στη σελίδα αυτή θα ανακοινώνονται επίσης τυχόν μεταβολές των ωρών ακρόασης, ιδίως κατά τη διάρκεια της εξεταστικής, οπότε και δεν ισχύουν οι ανακοινωθείσες ώρες.

Δεν ισχύουν οι ώρες ακρόασης ενόσω τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως και κατά την εξεταστική.

Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να επικοινωνείτε μαζί μου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  linapapa@auth.gr ή linapapa@gmail.com

Τα κυριότερα θέματα απαντώνται εδώ:

1. Χρειάζομαι συστατική επιστολή :

Χορηγώ συστατική επιστολή σε φοιτητές/τριες που:

1) έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον δύο μαθήματά μου,
(και δη είτε ένα υποχρεωτικό και ένα επιλογής, είτε δύο επιλογής)
και (σωρευτικά)
2) έχουν αξιολογηθεί με βαθμό τουλάχιστον 8 στα υποχρεωτικά και
10 στα επιλεγόμενα.

Ή

Έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές είτε στο Συνταγματικό Δίκαιο είτε στο ΔΠΜΣ “Σύγχρονες Ιατρικές πράξεις, βιοηθική και δίκαιο” και έχουν εκπονήσει υπό την επίβλεψή μου διπλωματική εργασία και βαθμολογηθεί με βαθμό άριστα (τουλάχιστον 8,5).

Αν πληροίτε τις προϋποθέσεις αυτές ,

στείλτε μου με e-mail

α) βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρετε και τα δυνατά σας σημεία,

β) σκαναρισμένη την αναλυτική σας βαθμολογία,

γ) παραλήπτη της επιστολής (πανεπιστήμιο, ίδρυμα κλπ)  και γλώσσα που θα πρέπει να είναι γραμμένη.

2. Θέλω να δηλώσω εργασία σε επιλεγόμενο μάθημα

Πριν την έναρξη του εξαμήνου: Μπείτε στο elearning.auth.gr στο μάθημα που σας ενδιαφέρει, δείτε τις θεματικές και στείλτε μου e-mail. Θα επιβεβαιώσω τη διαθεσιμότητα του θέματος.
Αν έχει αρχίσει το εξάμηνο, ελάτε στο μάθημα.

3. Θέλω να αναλάβω ή/και να παραδώσω εργασία στο υποχρεωτικό μάθημα.

Οι εργασίες στα υποχρεωτικά μαθήματα [Συνταγματικό Δίκαιο, Συνταγματικές Ελευθερίες και Σύνθεση Δημοσίου (αν δοθούν εργασίες), είναι συγκεκριμένες για όλους τους φοιτητές / όλες τις φοιτήτριες.
Τα θέματά τους γνωστοποιούνται και μέσω elearning.auth.gr
και παραδίδονται γραπτά.

4. Θέλω να εξεταστώ προφορικά σε υποχρεωτικό μάθημα

Δικαίωμα συμμετοχής στις προφορικές εξετάσεις υποχρεωτικού μαθήματος που διδάσκω έχουν μόνο όσοι φοιτητές/ όσες φοιτήτριες έχουν ενταχθεί στο σύστημα διαρκούς ελέγχου των γνώσεων, κατά τον οδηγό σπουδών, δηλ. έχουν παρακολουθήσει το μάθημα, έχουν υποβάλει τον ελάχιστο αριθμό εργασιών που προβλέπεται (τα θέματα των οποίων ανακοινώνονται στο elearning) και έχουν υποβληθεί σε μία τουλάχιστον γραπτή δοκιμασία (τεστ). Οι εργασίες είναι σύντομες (περίπου 500 λέξεις) και υποβάλλονται εκτυπωμένες σε ένα φύλλο (μπρος πίσω και χωρίς περιττές σελίδες, δέσιμο ή πλαστικοποίηση).

Επιπλέον, πρόσβαση στα προφορικά δικαιούνται οι αλλοδαποί και οι φοιτητές/τριες με ειδικές ανάγκες (με ιατρική βεβαίωση).

Αν ανήκετε σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, δηλώστε το όνομά σας, σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στο moodle. Αν είστε ΑΜΕΑ λόγω κινητικών δυσκολιών, μπορείτε να δηλώσετε προφορικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για άλλα θέματα, ελάτε στο γραφείο ή, το πιο εύκολο, γράψτε μου e-mail.

Λίνα Παπαδοπούλου

Find me on Facebook