ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ERASMUS) για τα οποία είναι υπεύθυνη η Αν. Καθηγήτρια Λίνα Παπαδοπούλου:

B BRUXEL04 Universite Libre de Bruxelles
B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven
D BREMEN01 Universitat Bremen
D WURZBUR01 D WURZBUR01 Bayerische Julius-Maximilians-Universitat Wurzburg
D GOTTINGO1 Georg-August-Universtitat Gottingen
E BARCELO01 Universidad de Barcelona
E SALAMAN02 Universidad de Salamanca
F MONTREL01 Universite de Montpellier 1
F PARIS010 Universite de Paris-Nanterre (Paris X)
F POITIER01 Universite de Poitiers
I MESSINA01 Universita delgi studi di Messina
I ROMA01 Universita delgi studi di Roma «La Sapienza»
I SIENA01 Universita delgi studi di Siena
IRL DUBLIN01 University of Dublin,Trinity College
NL GRONING01 Rijksuniversiteit Groningen
UK BIRMING03 University of Central England in Birmingham
UK LONDON067 Middlesex University