Εδώ μπορείτε να βρείτε υλικό για τη
Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) «Αρχές Δικαίου και Διοίκησης» ΔΕΟ 10
στο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών»
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

Λίνα Παπαδοπούλου, linapapa@gmail.com

(Το υλικό θα συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς)

Α.        ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η πρώτη γνωριμία:  πρώτη επιστολή, δείτε εδώ το βιογραφικό μου, συμπληρώστε και φέρτε, σας παρακαλώ, μαζί σας στην 1η ΟΣΣ το ερωτηματολόγιο

Β.       ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ Θ.Ε.
Η ΘΕ ΔΕΟ 10 χωρίζεται στις ακόλουθες 4 υπο-ενότητες:

  1. Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  2. Διοικητικό Δίκαιο
  3. Αστικό και Εργατικό Δίκαιο
  4. Εμπορικό Δίκαιο

(Δεν διδάσκεται και δεν εξετάζεται το βιβλίο «Διοικητική Ανάλυση»)

 Γ.         ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πρόσθετες οδηγίες

Πώς ανεβάζω μια εργασία [you tube video]

Δ.        ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Δείτε το αρχείο εδώ