Στη 2η υπο-ενότητα της Θεματικής Ενότητας ‘Αρχές Δικαίου’ του ΠΣ ΔΕΟ του ΕΑΠ εξετάζουμε τις βασικές έννοιες, και ειδικότερα τη διοικητική πράξη και σύμβαση, το όργανο και την αρμοδιότητα, και την προστασία του διοικούμενου, καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές του Διοικητικού Δικαίου (νομιμότητα, ανάκληση, μη αναδρομική ισχύς και αιτιολογία).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δείτε εδώ την παρουσίαση του μαθήματος (pdf)

ΕΡΓΑΣΙΑ

2η εργασία 2015-16