Στη 2η υπο-ενότητα της Θεματικής Ενότητας ‘Αρχές Δικαίου’ του ΠΣ ΔΕΟ του ΕΑΠ εξετάζουμε τις βασικές έννοιες, και ειδικότερα τη διοικητική πράξη και σύμβαση, το όργανο και την αρμοδιότητα, και την προστασία του διοικούμενου, καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές του Διοικητικού Δικαίου (νομιμότητα, ανάκληση, μη αναδρομική ισχύς και αιτιολογία).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εισαγωγή στο δίκαιο και στους συνταγματικούς θεσμούς
Συγγραφείς: Ακριβοπούλου, Χριστίνα
Ανθόπουλος, Χαράλαμπος
Εισαγωγή στο αντικείμενο και στις θεμελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου
Συγγραφείς: Ακριβοπούλου, Χριστίνα
Ανθόπουλος, Χαράλαμπος

Δείτε εδώ την παρουσίαση του μαθήματος (pdf)