ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Τόμος Α΄: Εισαγωγή στο Δίκαιο, ΕΑΠ, Πάτρα 1999 (βιβλίο-pdf)

Τόμος Α1:Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008 (πλήρες βιβλίο pdf)

Πρόσθετες σημειώσεις Συνταγματικού Δικαίου (Τσιμάρα-Κοϊμτζόγλου)

Πρόσθετες σημειώσεις για δίκαιο ΕΕ (Μ. Φεφέ)

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ (ΝΟΜΟΙ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ)

Το Σύνταγμα της Ελλάδας

Συνθήκη για την ΕΕ και για λειτουργία της ΕΕ (ΕπΕφΕΕ)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Παρουσίαση συνταγματικού δικαίου (pdf)

Παρουσίαση δικαίου ΕΕ (pdf)

ΕΡΓΑΣΙΑ

1η εργασία στο συνταγματικό και ευρωπαϊκό δίκαιο 2016/17

Δείγμα πολύ καλής εργασίας (2012/13) (pdf)

Εξωτερικό διδακτικό υλικό

Συνταγματικό Δίκαιο (εγχειρίδιο ελεύθερης πρόσβασης ΕΔΩ)
Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις συνταγματικού δικαίου ΕΔΩ και ΕΔΩ