ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Λίνα Παπαδοπούλου, Συνταγματικό Δίκαιο (εγχειρίδιο ελεύθερης πρόσβασης ΕΔΩ) (Οδηγός μελέτης)

Τόμος Α1:Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008 (προεπισκόπηση)

Πρόσθετες σημειώσεις για δίκαιο ΕΕ (Μ. Φεφέ)

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ (ΝΟΜΟΙ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ)

Το Σύνταγμα της Ελλάδας

Συνθήκη για την ΕΕ και για λειτουργία της ΕΕ (ΕπΕφΕΕ)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Παρουσίαση συνταγματικού δικαίου (pdf)

Παρουσίαση δικαίου ΕΕ (pdf)

ΕΡΓΑΣΙΑ

1η εργασία στο συνταγματικό και ευρωπαϊκό δίκαιο 2016/17

Δείγμα πολύ καλής εργασίας (2012/13) (pdf)

Πρόσθετο (ή παλιότερο) διδακτικό υλικό

Τόμος Α΄: Εισαγωγή στο Δίκαιο, ΕΑΠ, Πάτρα 1999 (βιβλίο-pdf)

Πρόσθετες σημειώσεις Συνταγματικού Δικαίου (Τσιμάρα-Κοϊμτζόγλου)

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις συνταγματικού δικαίου ΕΔΩ και ΕΔΩ