Ισότητα εναντίον ισότητας: μοντέλα διανεμητικής δικαιοσύνης, Επιστήμη και Κοινωνία τεύχος 13, Φθινόπωρο-Χειμώνας 2004, σελ. 167-199
Περισσότερα