Παρουσίαση μαθήματος (pdf)

Σημειώσεις Παναγιώτου-Αργυρού-Αποστολόπουλου 2016 (pdf)

 

Eξεταστέα ύλη:

Από τον  τόμο Δ΄ του ΕΑΠ «Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου» είναι εντός ύλης όλο το βιβλίο, και συγκεκριμένα:

α. Κεφάλαιο 1  (σελ. 17-40): Εμπορικό δίκαιο-Έμποροι- Πράξεις & συμβάσεις

β. Κεφάλαιο 2  (σελ. 41-70): Εμπορικές εταιρείες

γ. Κεφάλαιο 3  (σελ. 71-96): Βιομηχανική ιδιοκτησία

δ. Κεφάλαιο 4  (σελ. 97-121): Ανταγωνισμός

ε. Κεφάλαιο 5 (σελ. 123-145): Αξιόγραφα

Το αρχείο επικαιροποίησης του τόμου Δ’ (Εμπορικό Δίκαιο) πρέπει να το διαβάζετε παράλληλα με το βιβλίο, δεν προστίθεται, αλλά διορθώνει / ή απλώς κωδικοποιεί ήδη προβλεπόμενη ύλη.

Προστίθεται και είναι εντός εξεταστέας ύλης το κεφάλαιο του συμπληρωματικού υλικού στο Εμπορικό Δίκαιο που αφορά την Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) (σελ 27-31 σημειώσεων).