Ερευνητικά προγράμματα / Δίκτυα

2013-15: Μέλος της ερευνητικής ομάδας του έργου “(Ιn)fertile citizens: On the concepts, practices, politics and technologies of assisted reproduction in Greece. An Interdisciplinary and comparative approach”, Συντονίστρια: κ. Βενετία Καντσά (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2012-2015, με τέσσερις κύριους ερευνητές στην ημεδαπή και τρεις στην αλλοδαπή).

2013 – 16: Stakeholder στο πανευρωπαϊκής κλίμακας διεπιστημονικό έργο “Families And Societies, Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations” (http://www.familiesandsocieties.eu/), με συντονίστρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Livia Sz. Oláh, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης (χρηματοδότηση από το 7th Framework Program της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

2012-16: Μέλος του πανευρωπαϊκής κλίμακας (ένας ερευνητής από κάθε Κράτος Μέλος) ερευνητικού έργου “Member States’ Constitutions and EU Integration” 2012-2016, με συντονιστή τον Καθηγητή Stefan Griller, Πανεπιστήμιο Salzburg.

2012 ΑΠΘ: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας από το Α.Π.Θ. (06.2012 – 06.2013). Τίτλος ερευνητικού έργου: «Ο εμβολιασμός της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας με αμεσοδημοκρατικές μορφές συμμετοχής (λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία και δημοψήφισμα): Συγκριτική επισκόπηση και δικαιοπολιτική ανάλυση για την περίπτωση της Ελλάδας».

2006                Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Δίκτυο Έρευνας με θέμα «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις – Δίκαιο – Βιοηθική», Συνεργαζόμενες Σχολές Ιατρικής και Οδοντιατρικής και Τμήματα Νομικής και Θεολογίας. 2009-2011: Συντονίστρια του Δικτύου

2003/04          Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εντεταλμένη έρευνας και διδακτικού έργου στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής, κατεύθυνση «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Νομικός Χώρος», επιστημονικός υπεύθυνος καθ. Πέτρος Στάγκος,  Εργαστήριο Σπουδών και Έρευνας «Ασφάλεια, Κυριαρχία και Δικαιώματα του Ανθρώπου»

3-12/2003      Ερευνητικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων με θέμα «Σύνταγμα, Κυριαρχία και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», Επιστημονική Ευθύνη και Υποστήριξη: Όμιλος «Αριστόβουλος Μάνεσης», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αντώνης Μανιτάκης, Θέμα Μελέτης: «Οι ευρωπαϊκές Συνθήκες ως «Σύνταγμα» της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, όπως διαμορφώνεται μετά τη Συνέλευση»

2002/03          Νομικό Τμήμα, Σχολής Ν.Ο.Π.Ε, Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Μεταδιδακτορική έρευνα με υποτροφία Marie Curie της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο με θέμα «Η σχέση ευρωπαϊκού δικαίου και εθνικών Συνταγμάτων»

1999/01          London School of Economics and Political Science, Νομικό Τμήμα

Μεταδιδακτορική έρευνα με υποτροφία Marie Curie της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο με θέμα «Προς έναν Ευρωπαϊκό Κατάλογο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Μια πολιτική διαδικασία»