Ερευνητικά προγράμματα

2020 – 2021     Νομική Σχολή ΑΠΘ, Επιστημονικά υπεύθυνη και συντονίστρια του ερευνητικού έργου «Ευρώ και Δημοκρατία: Προτάσεις για την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης της νέας ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης» (χρηματοδότηση: ΕΔΒΜ 103)

2020-2022        ΕΛΙΔΕΚ, Πρόγραμμα: Εμβληματική δράση «Επιστήμη και Κοινωνία: 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», Επιστημονικά υπεύθυνη ερευνητικού έργου: «Η διαπάλη παράδοσης και νεωτερικότητας και το Σύνταγμα υπό το «κράτος» της Επανάστασης του 1821» [Οι 10 χρηματοδοτούμενες προτάσεις «Επιστήμη και Κοινωνία» – «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» Youtube]

2019 – 2021     Επιστημονικά Υπεύθυνη εκ μέρους του ΑΠΘ, στο Erasmus+, TOGETHER: Innovative European Learning Path to Facilitate the Access of Refugees to HE, με leader Πανεπιστήμιο Coimbra

2018 – 2021     ΑΠΘ, Ακαδημαϊκή συντονίστρια του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet «Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θρησκεία/ες» του ΑΠΘ (χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

2018 – 2019     Νομική Σχολή ΑΠΘ, Επιστημονικά υπεύθυνη και συντονίστρια του ερευνητικού έργου «Η μηχανική της αντιπροσώπευσης και η αυτονομία της Βουλής: προτάσεις για την ενίσχυση του ρόλου του αντιπροσωπευτικού σώματος», χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» (χρηματοδότηση: ΕΔΒΜ 34)

2015 – 2018     Μέλος και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΘ που συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα «ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» (I HAVE RIGHTS) χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του ERASMUS+ (Project Number: 2016-1-FR01-KA201-024133) – Συλλογικός τόμος – παράγωγο του προγράμματος (περιεχόμενα στα ελληνικά, full text)

2013-15: Μέλος της ερευνητικής ομάδας του έργου “(Ιn)fertile citizens: On the concepts, practices, politics and technologies of assisted reproduction in Greece. An Interdisciplinary and comparative approach”, Συντονίστρια: κ. Βενετία Καντσά (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2012-2015, με τέσσερις κύριους ερευνητές στην ημεδαπή και τρεις στην αλλοδαπή).

2013 – 16: Stakeholder στο πανευρωπαϊκής κλίμακας διεπιστημονικό έργο “Families And Societies, Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations” (http://www.familiesandsocieties.eu/), με συντονίστρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Livia Sz. Oláh, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης (χρηματοδότηση από το 7th Framework Program της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

2012-16: Μέλος του πανευρωπαϊκής κλίμακας (ένας ερευνητής από κάθε Κράτος Μέλος) ερευνητικού έργου “Member States’ Constitutions and EU Integration” 2012-2016, με συντονιστή τον Καθηγητή Stefan Griller, Πανεπιστήμιο Salzburg.

2012 ΑΠΘ: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας από το Α.Π.Θ. (06.2012 – 06.2013). Τίτλος ερευνητικού έργου: «Ο εμβολιασμός της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας με αμεσοδημοκρατικές μορφές συμμετοχής (λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία και δημοψήφισμα): Συγκριτική επισκόπηση και δικαιοπολιτική ανάλυση για την περίπτωση της Ελλάδας».

2006                Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Δίκτυο Έρευνας με θέμα «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις – Δίκαιο – Βιοηθική», Συνεργαζόμενες Σχολές Ιατρικής και Οδοντιατρικής και Τμήματα Νομικής και Θεολογίας. 2009-2011: Συντονίστρια του Δικτύου

2003/04          Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εντεταλμένη έρευνας και διδακτικού έργου στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής, κατεύθυνση «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Νομικός Χώρος», επιστημονικός υπεύθυνος καθ. Πέτρος Στάγκος,  Εργαστήριο Σπουδών και Έρευνας «Ασφάλεια, Κυριαρχία και Δικαιώματα του Ανθρώπου»

3-12/2003      Ερευνητικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων με θέμα «Σύνταγμα, Κυριαρχία και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», Επιστημονική Ευθύνη και Υποστήριξη: Όμιλος «Αριστόβουλος Μάνεσης», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αντώνης Μανιτάκης, Θέμα Μελέτης: «Οι ευρωπαϊκές Συνθήκες ως «Σύνταγμα» της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, όπως διαμορφώνεται μετά τη Συνέλευση»

2002/03          Νομικό Τμήμα, Σχολής Ν.Ο.Π.Ε, Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Μεταδιδακτορική έρευνα με υποτροφία Marie Curie της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο με θέμα «Η σχέση ευρωπαϊκού δικαίου και εθνικών Συνταγμάτων»

1999/01          London School of Economics and Political Science, Νομικό Τμήμα

Μεταδιδακτορική έρευνα με υποτροφία Marie Curie της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο με θέμα «Προς έναν Ευρωπαϊκό Κατάλογο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Μια πολιτική διαδικασία»

 

Συμμετοχή σε επιστημονικά δίκτυα και οργάνωση συνεδρίων – Επιστημονικές διακρίσεις

2018 – 2021        Απονομή μετά από ανταγωνιστική διαδικασία Κέντρου Αριστείας Jean Monnet «European Constitutionalism and Religion(s)» (600410-EPP-1-2018-1-EL-EPPJMO-CoE)

2015 –              Μέλος του “European Consortium for Church and State Research” (μετά από πρόσκληση)

2012-2018        Απονομή μετά από ανταγωνιστική διαδικασία Έδρας Jean Monnet στη Νομική Σχολή ΑΠΘ (χρηματοδοτούμενη 2012/15) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αντικείμενο το Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο και τον Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Πολιτισμό (2012-2914 / 529968)

2014                Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου προς τιμήν του καθ κ Β Σκουρή, Προέδρου ΔΕΕ «Το Δικαστήριο της ΕΕ: Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών». Θεσσαλονίκη 28-29.03.2014

2013                Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του διήμερου συνεδρίου (11-12/10/2013) «Ζητήματα Ακαδημαϊκής Ηθικής – Σκέψεις πάνω στη ζωή της κοινότητας¨, διοργάνωση: Φοιτητική Πρωτοβουλία «Συνέδρια Νέων»

2013                Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου (μετά από αίτηση)

2013                Μέλος του συνταγματολογικού Ομίλου ‘Αριστόβουλος Μάνεσης’ (μετά από πρόσκληση)

2013                Μέλος του Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής’ (μετά από πρόσκληση)

2012-               Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Οικογενειακού Δικαίου (μετά από αίτηση)

2012 – σήμερα Μέλος του Δικτύου ‘European Constitutional Law Network’ (ECLN) (μετά από πρόσκληση)

2011 – σήμερα Μέλος του Δικτύου ‘European Commission on Sexual Orientation Law’ (ECSOL) (μετά από πρόσκληση)

2009 – 16         Εταίρος στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών & Ερευνών (EKEME)», που είναι μέλος της Trans-European Policy Studies Association (μετά από πρόσκληση) και από 12.13 (λύση της εταιρείας) στην ομώνυμη ένωση προσώπων

2008 – 2012      Μέλος του Επιστημονικού του Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αναπτυξιακών και Στρατηγικών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ-Ανδρέας Παπανδρέου).

2006 – σήμερα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Δίκτυο Έρευνας με θέμα «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις – Δίκαιο – Βιοηθική», Τμήμα Ιατρικής, Νομικής, Οδοντιατρικής και Θεολογίας, 2009-11: Συντονίστρια Δικτύου

2009 – 2012      Ιδρυτικό μέλος του Διεπιστημονικού Δικτύου του ΑΠΘ «Θρησκεία και Πόλις»

2002-σήμερα   Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων (μετά από αίτηση)

2000 Βραβείο (έπαινος και χρηματικό έπαθλο) για τη διδακτορική διατριβή από το Institute for the Advancement of European Studies και την Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ) (1999)

2003                Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα  «Η προοπτική ενός Συντάγματος για την Ευρώπη», που διοργάνωσε ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Θεσσαλονίκη Α.Π.Θ. (2003)

2003/04            Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Marie Curie Fellow με θέμα: «Προς έναν Ευρωπαϊκό Κατάλογο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Μια πολιτική διαδικασία»

2000/02            London School of Economics and Political Science (LSE), Marie Curie Fellow της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Η σχέση ευρωπαϊκού δικαίου και εθνικών Συνταγμάτων»