Το άδοξο τέλος της Μεταπολίτευσης και οι όροι ανάδυσης μιας νέας εποχής

Written by Αντώνης Μανιτάκης on . Posted in Μελέτες

Ο συγγραφέας αναζητά, ξεκινώντας από την υπόθεση ότι η Μεταπολίτευση έφτασε στο τέλος της, τα θεσμικά χαρακτηριστικά της νέας μεταπολιτευτική περιόδου, Τα εντοπίζει στο παγκοσμιοποιημένο και ευρωζωνικό πολιτικο-οικονομικό περιβάλλον, τα οποία θεωρεί συστατικό στοιχείο της νέας περιόδου.

Τα συνταγματικά ζητήματα του Μνημονίου

Written by Αντώνης Μανιτάκης on . Posted in Μελέτες

Η ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ μελέτη των ρυθμίσεων που επιβάλλει ο «Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης» (ΕΜΣ) της ελληνικής οικονομίας ή αυτό που σχηματικά καθιερώθηκε να αποκαλούμε «Μνημόνιο», συνιστά, πιστεύω, ένα καλό παράδειγμα για να δοκιμάσουμε την αντοχή μερικών κλασσικών εργαλείων σκέψης του Συνταγματικού Δικαίου.