Βιογραφικό

Αντώνης ΜανιτάκηςC U R R I C U L U M  V I T A E
(Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία)

 

 

Ιδιότητες

Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Πρόεδρος της Ομίλου συνταγματολόγων ‘Αριστόβουλος Μάνεσης’

Προσωπική ιστοσελίδα:

http://law-constitution.web.auth.gr/manitakis/

Υπεύθυνος του ιστότοπου: www.constitutionalism.gr

 

Σπουδές: Σπούδασε Νομικά στη γενέτειρά του τη Θεσσαλονίκη με υποτροφία και έγινε πτυχιούχος Νομικής το 1968 με άριστα. Συνέχισε τις σπουδές του στο Université Libre de Bruxelles και έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Διοικητικό Δίκαιο (LL.M.), (1970), και Διδακτορικό το 1974 (PhD in Law), Université Libre de Bruxelles.

Εντεταλμένος ερευνητής στο Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου του Βελγίου από το 1971-1975.

Εργάστηκε ως έκτακτος γλωσσομαθής νομικός στη Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1979/1980

Ακαδημαϊκή εξέλιξη: Ξεκίνησε την πανεπιστημιακή του σταδιοδρομία ως Επιμελητής στην έδρα του Γενικού Δημοσίου Δικαίου Α.Π.Θ., την οποία κατείχε τότε ο καθηγητής Δημήτριος Τσάτσος. Ανακηρύχθηκε Υφηγητής του Συνταγματικού Δικαίου, το 1981 και το 1982 εκλέχτηκε καθηγητής στην έδρα του Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Συνταξιοδοτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 και έγινε ομότιμος καθηγητής το 2012.

Μαθητής του Αριστόβουλου Μάνεση, τον διαδέχθηκε στην έδρα του Συνταγματικού Δικαίου στη Σχολή.

Εκπαιδευτικά και Διοικητικά καθήκοντα:

Δίδαξε, επί τριάντα πέντε έτη, Συνταγματικό Δίκαιο, Πολιτειολογία, Συνταγματικές Ελευθερίες και Δικαστικό Έλεγχο της Συνταγματικότητας των νόμων στο προπτυχιακό και στο Μεταπτυχιακό επίπεδο.

Διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. 1989-1990 και

Διευθυντής του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, 1989-1991 και 2007-2009 καθώς και

Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής 2004-2011. Εκπόνησε ως Πρόεδρος της επιτροπής προπτυχικών και μεταπτυχιακών σπουδών δύο κανονισμούς σπουδών για ένα νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Μεταπτυχιακό.

Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια: Montpellier, 1987 (France), Paris X, 1989,Rome “La Sapienza” (Italy), 1994, Nantes, 2002 και Visiting research fellow in Princeton University, 1998-99. Δίδαξε από το 2004 έως το 2010 στα θερινά σεμινάρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Μονπελιέ σε θέματα Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.

To 2007 Τιμήθηκε από τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας με το Βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας» που απονέμεται στη μνήμη «Ξανθόπουλου-Πνευματικού» και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

 

Ερευνητική εμπειρία:

Εντεταλμένος ερευνητής στο Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου των Βρυξελλών (Centre Inter-universitaire de Droit Public), 1971-1974.

Επιστημονικός υπεύθυνος συλλογικών ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από τα Υπουργεία Ερευνών και Παιδείας σε θέματα, προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, κράτους δικαίου, κράτος πρόνοιας και προστασίας της νεολαίας από την τηλεόραση. Επίσης επιστημονικός υπεύθυνος υποτρόφων του ΙΚΥ του Προγράμματος Πυθαγόρας.

Επιστημονικά υπεύθυνος επί μίαν εικοσαετία ανταλλαγής φοιτητών του προγράμματος Erasmus

Έλαβε μέρος σε πολυάριθμα επιστημονικά συνέδρια Συνταγματικού και Συγκριτικού Δικαίου, διεθνή και εθνικά, ως απλώς σύνεδρος και ως εισηγητής.

Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας εκπονήθηκαν υπό την επίβλεψή του οι ακόλουθες διδακτορικές διατριβές:1. 11 διδακτορικές διατριβές.

  1. Χ. Ανθόπουλου, Το πρόβλημα της λειτουργικής δέσμευσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενόψει του άρθρου 25 παρ.2,3 και 4 του Συντάγματος, εκδ. Σάκκουλα,-Θεσσαλονίκη, 1993. 2. Δ. Ζακαλκά: Το αίτημα για εσωκομματική δημοκρατία, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονικη, 1996. 3. Σαρ. Ορφανουδάκη, Η ελευθερία της συνένωσης, εκδ. Σάκκουλα, 1996. 4. Παν. Μαντζούφα, Ακαδημαϊκή Ελευθερία, 1997. 5. Ακρίτα Καϊδατζή, Οι συνταγματικοί περιορισμοί των ιδιωτικοποιήσεων, εκδ. Σάκκουλα, 2006. 6. Αλκμήνη Φωτιάδου, Σταθμίζοντας την ελευθερία του λόγου, εκδ. Σάκκουλα, 2006. 7. Κ. Στρατηλάτη, Συντάσσοντας το δικαίωμα στη δημόσια ηλεκτρονική επικοινωνία, εκδ, Σάκκουλα, 2006. 8. Γ. Πινακίδη, Η ρήτρα της ‘δημοκρατικής κοινωνίας’ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα, 2007 . 9. Χρ. Ακριβοπούλου, Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Από τη γένεση στη σύγχρονη διαμόρφωση και προστασία του (2008)εκδ. Σάκκουλας, (2012). 10. Βασιλική Κόκοτα, Ρύθμιση και προστασία της επαγγελματικής ελευθερίας στην ελληνική και ενωσιακή έννομη τάξη, 2012. 11. Βαρβ. Μπουκουβάλα, Η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία και ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων,2012.

Συμμετείχε ως μέλος της τριμελούς ή της επταμελούς επιτροπής στην εκπόνηση και υποστήριξη πάνω από δέκα διδακτορικών διατριβών. Επίσης συμμετείχε ως μέλος εξεταστικής επιτροπής τριών διδακτορικών διατριβών στη Γαλλία.

Ίδρυσε, οργάνωσε και διευθύνει, πάνω από είκοσι χρόνια, το πρόγραμμα μαθημάτων και σεμιναρίων του δεύτερου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών και των υποψηφίων διδακτόρων του Συνταγματικού Δικαίου. Στο πλαίσιο των σεμιναρίων αυτών εισηγούνται υποψήφιοι διδάκτορες και προσκαλούνται για διαλέξεις καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι διευθυντής της επιστημονικής εκδοτικής σειράς: ‘Μελέτες Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτειολογίας’, στην οποία έχουν εκδοθεί από το 1984 μέχρι σήμερα 18 τόμοι, στους οποίους περιλαμβάνονται διδακτορικές διατριβές και πρωτότυπες μονογραφίες.

Ίδρυσε και διευθύνει την ιστοσελίδα του Ομίλου ‘Μάνεσης’, που λειτουργεί ως επιστημονικό περιοδικό, με τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: www.constitutionalism.gr

Έχουν εκδοθεί με την επιστημονική του φροντίδα και επιμέλεια 17 (δέκα επτά) συλλογικοί τόμου με μελέτες Συνταγματικού Δικαίου.

Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει μαζί με τη διδακτορική του διατριβή, 16 Μονογραφίες και 125 πρωτότυπες μελέτες στην ελληνική και γαλλική γλώσσα.

 

Άλλες Απασχολήσεις και Δραστηριότητες.

Άσκησε καθήκοντα Αναπληρωτή Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 1997-1999

Διηύθυνε επί μία οκταετία το διμηνιαίο περιοδικό «Σύνταγμα» 1996-2004 (εκδ. Αντ. Σάκκουλας).

Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2012- )

Πρόεδρος του πανεπιστημιακού Ομίλου συνταγματολόγων «Αριστόβουλος Μάνεσης» από την ίδρυση του, από το 2000, μέχρι σήμερα.

Πρόεδρος του Ομίλου, «Φίλοι Βιβλιοθήκης Ν. Πανταζόπουλου», που ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Βόλου.

Πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Ένωση Πολιτών Θεσσαλονίκης για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό», που πρωτοστάτησε στη διατήρηση του μνημειακού χαρακτήρα της Ροτόντα στη Θεσσαλονίκη το 1995.

Δημοσιεύει, επίκαιρα, άρθρα και σχόλια στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, παρεμβαίνοντας στα δημόσια πράγματα και διατυπώνοντας τη γνώμη του σε ζητήματα πολιτικού και πολιτειακού βίου, συνταγματικού ιδίως περιεχομένου.