Διδακτικό υλικό

Αντώνη Μανιτάκη, Τα νομιμοποιητικά θεμέλια του δικαστικού  ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, Κείμενο εργασίας, 1996 (pdf)