Διδάσκοντες

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ 

 

Βενιζέλος Ευάγγελος Καθηγητής
Μανιτάκης Αντώνιος Καθηγητής
Χρυσογόνος Κωνσταντίνος Καθηγητής
Ορφανουδάκης Σαράντης Αναπληρωτής Καθηγητής
Καμτσίδου Ιφιγένεια Επίκουρη Καθηγήτρια
Μαντζούφας Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής
Τριανταφυλλιά (Λίνα) Παπαδοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια
Ακρίτας Καϊδατζής Λέκτορας

 

 

 

 

 

Leave a comment