Εξεταζονται τα λογικά θεμέλια του ελέγχου των νόμων με κριτήριο το Σύνταγμα, καθώς και η νομολογιακή θεμελίωση της αρμοδιότητας αυτής των δικαστηρίων.

Διάγραμμα

1.             Η συνταγματική δημοκρατία ως ‘μικτό πολίτευμα’: οι περιορισμοί της εξουσίας και οι         αμοιβαίοι έλεγχοι (checks and balances)

2.             Από το ‘κράτος του νόμου’ στο ‘κράτος δικαίου’

3.             Έννοια σημασία και συνταγματική θεμελίωση του κράτους δικαίου

4.             Το ‘κράτος δικαίου’ ως συνταγματικό κράτος: η αναγνώριση της αυξημένης τυπικής ισχύος του Συντάγματος

5.             Η νομική υπεροχή του Συντάγματος ως θεμέλιο του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας του νόμου

α.      Η νομολογιακή θεμελίωση στις ΗΠΑ

β.      Η νομολογιακή θεμελίωση στην Ελλάδα

 

Διδακτικό υλικό

H παρουσίαση του μαθήματος

Σημειώσεις

Μανιτάκη, Νομιμοποιητικά θεμέλια

Διαβάστε την απόφαση Marbury v Madison

Βιβλιογραφία

1) Α Μανιτάκη, Τα ερείσματα του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα (κείμενο)

2) Α Μανιτάκη, Ιστορικά γνωρίσματα και λογικά προαπαιτούμενα του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα, Τιμητικός τόμος του Κ. Μπέη, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα, 2003, σελ. 3121-3154. (=ΤοΣ 2003, σ. 13-47). (full text)

3) Σ Ορφανουδάκη, Η υπεροχή του Συντάγματος έναντι του Νόμου, ως απαύγασμα του Συνταγματισμού, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008, ιδίως σελ 73-103 και 167-176

4) Γ Δρόσου, Δοκίμιο Ελληνικής Συνταγματικής Θεωρίας, Αθήνα-Κομοτηνή 1996, σελ 177-215