Παρουσίαση μαθήματος (pdf)

Διαβάστε

 • Μαθιουδάκη Ι., Επέκταση ευνοϊκής ρύθμισης για λόγους ισότητας – τάσεις δικαστικού αυτοπεριορισμού?, ΔιΔικ 2003, σ. 852επ (pdf)
 • Παπαδοπούλου Ευθυμία, Η επεκτατική λειτουργία της αρχής της ισότητας στον τομέα των επιδομάτων υπό το πρίσμα της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την τελευταία δεκαετία (2004-2013) (μεταπτυχιακή εργασία 2013) (pdf)

Βιβλιογραφία

 • Αντωνίου Θεοδώρα, Η ισότητα εντός και δια του νόμου, Μια συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 4παρ.1 του Συντάγματος του 1975, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1998
 • Αρναούτογλου Φίλης, Μισθολογικές διεκδικήσεις και ισότητα, σε: Χαριστήριο εις Λουκά Θεοχαρόπουλο και Δήμητρα Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, 2009, σελ. 9επ
 • Βεγλερής Φαίδων, Παρατηρήσεις στις υπ’ αριθ. 1470 και 1471/77 αποφάσεις της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ΤοΣ 1978, σελ. 202επ
 • Γεραπετρίτης Γιώργος, Ισότητα και θετικά μέτρα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007
 • Διβάνη Χριστίνα, παρατηρήσεις επί της με αριθμό 95/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΘΠΔΔ 2013, σελ. 54επ
 • Κοντιάδης Ξενοφών, Δικαστικός ακτιβισμός και αυτοπεριορισμός στη θεμελίωση της επεκτατικής ισότητας (παρατηρήσεις στις ΑΠ 576/2009 και 638/2009), ΔτΑ 45/2010, σελ.237επ
 • Μαθιουδάκη Ι., Επέκταση ευνοϊκής ρύθμισης για λόγους ισότητας – τάσεις δικαστικού αυτοπεριορισμού?, ΔιΔικ 2003, σ. 852επ
 • Μάνεσης Αριστόβουλος, Η συνταγματική αρχή της ισότητας και η εφαρμογή της υπό των δικαστηρίων, ΕΕΝ 1958, σελ.444επ
 • Προυσανίδης Αναστάσιος, παρατηρήσεις επί της με αριθμό 792/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΕΔΔΔΔ 2012, σελ. 409επ
 • Φιλίππου Διονύσης, Επεκτατική εφαρμογή της αρχής της ισότητας και επί εξαιρετικής ευμενούς ρύθμισης;, με αφορμή τη ΣΕ 2704/1998, ΔτΑ 2003, σελ. 187επ
 • Χρυσόγονος, Κ, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 3η αναθεωρημένη έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη 2006, σελ. 119-170

Νομολογία
ΣτΕ 1557/2000 (pdf) (επκτατική ισότητα – πυροτεχνουργοί)
ΣτΕ 3333/2000 (pdf)

ΣτΕ (Ολομ) 95/2013 (επεκτατική ισότητα) (pdf)
ΕφΘεσ 1896/2008 (pdf)