Η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε κίνηση
Ομιλία στο Συνέδριο με θέμα: H υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη:
κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα
,  ΑΠΘ – Αριστεία ΙΙ, 11–13/12/2014, Θεσσαλονίκη

Δείτε εδώ το βίντεο από 1:30

2015, (με Βασιλική Κόκοτα) Η ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (ΙΥΑ) σε κίνηση, σε Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας 2015, σελ. 471-484