«Πρότυπη δίκη»: άρθρο 1 ν. 3900/2010 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 40 ν. 4055/2012)
Εκδίκαση από το ΣτΕ οποιουδήποτε (διοικητικού) ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον τακτικού διοικητικού δικαστηρίου,

Α) εφόσον υποβληθεί:
1) αίτημα οποιουδήποτε διαδίκου ή Γενικού Επιτρόπου Επικράτειας σε Τριμελή Επιτροπή του ΣτΕ και αυτή το κρίνει θετικά ή
2) προδικαστικό ερώτημα από οποιοδήποτε τακτικό διοικητικό δικαστήριο
Β) τίθεται με αυτό «ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων»

Η απόφαση του ΣτΕ δεσμεύει μόνο τους διαδίκους ενώπιον του δίκης και τους παρεμβάντες, και βεβαίως το δικαστήριο που υπέβαλε το ερώτημα.

Παρουσίαση (pdf)

Bιβλιογραφία:

1) Φ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Η “πρότυπη” ή “πιλοτική” δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012
2) Γ. Ι. ΔΕΛΛΗ, Η Διοικητική Δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας – Ανατρέποντας το μύθο της “ωραίας κοιμωμένης” (πρόλογος ΑΘ. ΡΑΝΤΟΥ), εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2013, σ. 147-172, 179-186

Νομοθεσία (pdf)

Νομολογία
ΣτΕ (Ολομ) 601/2012 (pdf)
ΣτΕ 3020/2012 (pdf)
ΣτΕ 690/2013 (pdf)
ΣτΕ (Ολομ) 4741/2014 (pdf)
ΣτΕ (Ολομ) 2287/2015 (pdf)
ΣτΕ (Ολομ) 2586/2017 (pdf)